Pinalawak ng Lungsod ang Suporta sa Latino Community na Malaki ang Epekto ng COVID 19

Newsletter Unsubscribe

San Francisco, CA — Inihayag ngayon ni Mayor London N. Breed, katuwang ang COVID Command Center at Latino Task Force (LTF), ang mga bagong estratehiya para sa COVID 19 awareness at recovery resources para sa mga Latino community sa Lungsod.

Kasama sa plano ang kampanyang La Familia Unida Kontra COVID 19 (Families United Against COVID 19) na magtutuon sa cultural responsive safety messaging upang madagdagan ang kamalayan sa mga kaayusan at alituntunin sa kalusugan, gayundin ang mga programang sumusuporta sa komunidad sa mga serbisyong pagkain, pabahay, pananalapi, at mental health. Isa sa naturang programa ay ang Right to Recover program na nagbibigay ng financial support sa mga kuwalipikadong residente habang sila ay gumagaling mula sa virus.

"Ang aming komunidad ng Latino ay lubhang naapektuhan ng pandemya na ito, at kami ay nakikipagtulungan nang malapit sa aming mga kasosyo sa komunidad upang matiyak na ang mga mapagkukunan at pagsubok ay naa access para sa mga taong nangangailangan nito nang husto," sabi ni Mayor Breed. "Ang Lungsod at ang Latino Task Force ay lumikha ng mga makabagong programa, marami ang suportado ng Give2SF, at kailangan nating patuloy na gawin ang gawain upang ikonekta ang mga tao sa mga kritikal na mapagkukunan na ito. Ang bagong kampanyang ito ay tutulong sa atin na patuloy na ipalaganap ang salita sa komunidad tungkol sa kung ano ang magagawa ng lahat upang mapanatili ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya na ligtas, malusog at suportado."

Ang mga Latino ay bumubuo ng 50% porsiyento ng mga naiulat na kaso ng COVID 19 sa San Francisco, sa kabila ng demographic na bumubuo lamang ng 15% ng populasyon ng Lungsod, ayon sa Department of Public Health. Ang matinding disproporsyonal na epekto ng COVID 19 sa komunidad ng mga Latino ay maaaring masubaybayan pabalik sa masikip na kondisyon ng pamumuhay at ang mataas na bilang ng mga frontline at mahahalagang manggagawa na Latino.

"Malaki ang epekto ng virus sa ating komunidad. Kailangan nating gumawa ng mas malakas na aksyon ngayon. Upang maprotektahan ang ating mga pamilyang Latino, mahahalagang manggagawa at komunidad, dapat tayong magsama sama at sumali sa kolektibong pagsisikap upang labanan ang COVID 19, dahil ang paggawa nito ay tumutulong sa ating lahat" sabi ni Valerie Tulier Laiwa, ang Latino Task Force Lead Coordinator. "Ang Lungsod, katuwang ang Latino Task Force, ay naglagay ng diskarte sa La Familia Unida Contra COVID 19 Campaign kasama ang Latino Task Force Resource Hub, upang magbigay ng mga kritikal na serbisyo mula sa pinansiyal na suporta hanggang sa tulong sa pagkain at higit sa lahat, upang bigyang kapangyarihan ang komunidad."

Inutusan ni Mayor Breed ang isang paunang 100,000 na pamumuhunan sa seguridad ng pagkain upang makatulong sa pagtatatag ng Latino Task Force Resource Hub, at kasunod nito ay nagdirekta ng karagdagang $ 200,000 mula sa Give2SF patungo sa pagsisikap na ito. Mula noon ay na leverage ng Lungsod ang mga pamumuhunan na ito upang maakit ang karagdagang $ 600,000 philanthropic commitment mula sa Crankstart Foundation upang suportahan ang mga kritikal na mapagkukunan ng kalusugan na ito. Bawat $100,000 ay sumusuporta sa isang buwan ng mahalagang seguridad sa pagkain sa 7,000 pangunahing mga imigranteng sambahayan sa Mission at sa buong lungsod.

Upang matiyak na ang mahalagang pagmemensahe sa kaligtasan ay natanggap ng mga pinaka mahina at nasa panganib, ang kampanya ay nagtataguyod ng impormasyon sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga anunsyo ng serbisyo publiko sa mga tradisyonal, print, at digital na platform, tulad ng Univision Radio, Telemundo, Facebook, Twitter, Instagram, mga ad sa promosyon ng pahayagan at mga billboard promo messaging sa loob ng mga komunidad na pinaka apektado ng COVID 19. Ang mga flyer sa wikang Espanyol na nagtataguyod ng mga site ng pagsubok sa Mission ay nilikha rin upang maikalat ang pagmemensahe ng mga magagamit na mapagkukunan para sa mga komunidad ng Latino.

Ang mga programa ng tulong ng Lungsod ay nagtatrabaho upang punan ang mga puwang sa pederal na pagpopondo sa pamamagitan ng paglalagay ng pera sa mga kamay ng mga tao na nangangailangan nito nang husto. Ang mga programa ay naglalayong alisin ang mga hadlang upang payagan ang pag access sa kaluwagan para sa mga taong maaaring hindi magtiwala sa mga programa ng pamahalaan dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon at karanasan sa sistema ng hustisya sa kriminal. Sa kabuuan, ang mga programang nasa ibaba ay nagbibigay ng higit sa 7 milyon upang suportahan ang mga mahihinang San Franciscan, kabilang ang mga imigrante at mga residenteng walang dokumento.

 • Ang Karapatan sa Pagbawi ng Pondo: Ang programa ay nagbibigay sa mga kwalipikado na may kapalit na sahod habang sila ay gumagaling. Batay sa minimum na sahod sa San Francisco, ang dalawang linggong kapalit ng sahod ay umaabot sa $1,285. Ang financial support ng programa ay magsisilbi sa aabot sa 1,500 San Franciscans na nagpositibo sa COVID 19 upang tumuon sa kanilang kalusugan at paggaling anuman ang kanilang immigration status. (2 milyon mula sa Give2SF)
 • Family Relief Fund*: Ang pondo na ito ay nag-aalok ng buwanang tulong pinansyal na $500 hanggang $1,000 para sa mga pamilyang hindi kwalipikado para sa lokal, estado, o pederal na tulong tulad ng cash o food aid, oras ng sakit (dahil sa pagbabawas ng oras o pagkawala ng trabaho), at kawalan ng trabaho. Prayoridad ng programa ang 1) pamilyang may magulang o guardian na nakakulong o kamakailan lamang namatay, 2) mga indibidwal na walang social security, at 3) mga undocumented residents. Ang pondo ay ipinamahagi ng mga organisasyong nakabase sa komunidad na may matagal nang relasyon sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. (4.88 milyon mula sa Give2SF)
 • Pondo para sa mga Manggagawang Imigrante: Upang higit pang suportahan ang mga manggagawang imigrante na hindi karapat dapat sa mga programang pang estado at pederal at naapektuhan ng COVID 19, nakipagtulungan ang Lungsod sa Bay Area Community Resources at Community Youth Center upang mapadali at ipamahagi ang mga pondo para sa mga serbisyong sumusuporta at tulong sa pagkain. Ang mga karapat dapat na indibidwal ay tumatanggap ng hanggang sa isang solong $200 na pagbabayad para sa mga serbisyong sumusuporta at isang solong $200 na pagbabayad para sa seguridad sa pagkain. ($ 400,000 mula sa Give2SF)

*Naabot ang limitasyon ng pondo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programang nabanggit, tumawag sa Office of Economic and Workforce Development (OEWD) Workforce Hotline sa (415) 701-4817 kung saan ang mga kinatawan ay magagamit 7 araw sa isang linggo upang sagutin ang mga tawag sa maraming wika, o mag email sa workforce.connection@sfgov.org. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa oewd.org/covid19/workers o sa pamamagitan ng pagtawag sa 311.

Sa kasalukuyan ay may apat na community testing sites sa Mission District na pinangangasiwaan ng Department of Public Health:

 • LTF Resource Hub: 701 Alabama St, Huwebes mula 10 a.m. hanggang 3 p.m.
 • Castro Mission Health Center: 3850 – ika-17St ., Lunes Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., Sabado at Linggo mula alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng hapon.
 • Sentro ng Kalusugan ng Mission Neighborhood: 240 Shotwell St., Lunes Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.
 • Zuckerberg San Francisco Pangkalahatang Pagsubok Site: 1001 Potrero Ave., Lunes Biyernes mula 9 a.m. hanggang 7 p.m.

Ang karagdagang mobile testing capacity ay ipapakalat sa mga komunidad na lubhang naapektuhan ng virus at isang bagong brick and mortar site ang itatatag sa timog silangang sektor ng lungsod. Ang lahat ng mga sentro ng pagsubok sa komunidad ay nagbibigay ng mga resulta ng pagsubok sa pamamagitan ng telepono, magsagawa ng contact tracing, at nag aalok ng mga serbisyong panlipunan kung positibo ang mga resulta ng pagsubok.

Bukod sa mga programang pang ekonomiyang tulong na nakalista sa itaas, ang Lungsod ay nagpondo ng maraming mga programa upang magbigay ng seguridad sa pagkain at pagpapatatag ng pabahay para sa mga San Franciscan, na may pokus sa pagsuporta sa mga residente na pinaka mahina.

Seguridad sa Pagkain

 • Isolation/Quarantine (IQ) Food Helpline – Ang sentralisadong mapagkukunan ng Lungsod para sa mga taong hindi ligtas sa pagkain na nasa isolation o quarantine dahil sa COVID 19. Ang resource na ito ay nagbibigay ng libreng groceries o prepared meals sa mga taong na diagnose na COVID 19 positive, ay isang Person Under Investigation (PUI) na naghihintay ng resulta ng test, o itinuturing na "close contact" at hindi maaaring ma access kung hindi man ang pagkain. Ang mga tao ay maaaring ipaalam sa sangguniang ito ng isang medical provider, public health staff, social services organization, o 3-1-1.
 • CalFresh – CalFresh ay isang programa ng estado na isyu buwanang pagbabayad sa mga tatanggap na maaaring magamit upang bumili ng pagkain sa grocery tindahan, magsasaka merkado, at ilang mga restaurant. Binibigyan din ng CalFresh ang mga tatanggap ng access sa libreng serbisyo sa trabaho at pagsasanay pati na rin ang mga diskwento sa mga utility, transportasyon, at marami pa. Para mag-sign up sa CalFresh, makipag-ugnayan sa: (415) 558-4700 o bisitahin ang: GetCalFresh.org.
 • Mahusay na Plates Naihatid – Isang pansamantalang programa ng paghahatid ng pagkain ng tatlong pagkain sa isang araw sa mga matatanda 65+ na nakatira sa lugar o matatanda 60-64 na mataas ang panganib na magkaroon ng COVID-19. Ang Great Plates ay kasalukuyang tumatakbo sa pamamagitan ng Agosto 9.
 • Mga Pagkaing Naihatid sa Bahay at Groceries – Paghahatid ng pagkain para sa mga matatanda na hindi makabili dahil sa kalagayan ng isip o katawan.
 • Mga Take Away Meal na Nakabatay sa Komunidad – Nag-aalok ng pagkain sa mga matatanda 60+ sa mga site na matatagpuan sa buong San Francisco.
 • Food Pantries – Lingguhan at dalawang-buwan-buwan na groceries sa mga site na matatagpuan sa San Francisco.
 • May tulong ang lahat ng San Franciscans na nangangailangan ng food assistance dahil sa COVID 19. Kung may kilala kayong nakararanas ng gutom o nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng food pantry o food assistance program, hikayatin silang tumawag sa 3-1-1.

Pabahay

Suporta sa Kalusugan ng Kaisipan

###

Contact Information

San Francisco Joint Information Center
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value