SPWG Mga Tagapagbigay ng Serbisyo na Nagtatrabaho sa Grupo

Ang SPWG ay isang advisory group sa Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC).

Ang Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC) ay lumikha ng isang Service Providers Working Group (SPWG) upang payuhan ang OAC sa mga prayoridad sa pagpopondo, pagbuo ng patakaran, ang pagpaplano ng cycle, disenyo at mga plano sa pagsusuri, at anumang iba pang mga isyu na nababahala sa Working Group na may kaugnayan sa Dignity Fund o ang mga responsibilidad ng Department of Disability and Aging Services (DAS). Ang SPWG ay nakikibahagi sa isang cross-section ng mga service provider sa pagbibigay ng impormasyon, edukasyon, at konsultasyon sa OAC.

Ang pagiging miyembro ng SPWG ay bukas sa anumang organisasyon na kasalukuyan at aktibong nagbibigay ng serbisyo sa mga matatanda, may sapat na gulang na may kapansanan, at tagapag-alaga. Bukas sa publiko ang mga pulong ng SPWG. Ang Service Provider Working Group ay magkatuwang na coordinated sa pagitan ng The Dignity Fund Coalition at CASE (ang Koalisyon ng mga Ahensya na Naglilingkod sa Matatanda) at ang mga pulong ay kahaliling naka iskedyul sa panahon ng regular na Dignity Fund Coalition o CASE meetings. Para sa impormasyon tungkol sa mga darating na pulong ng SPWG, tingnan ang website ng Dignity Fund Coalition o mag sign up para sa newsletter: https//www.sfdignityfund.org/

 

"Ang SPWG ay pinamumunuan ng apat na co chairs. Ang kasalukuyang mga co chair ay:

  • Fiona Hinze, Independent Living Resource Center
  • Judith Dancer, Buhay na Buhay sa Sequoia
  • Marie Jobling, Kampanya sa Pamumuhay sa Komunidad
  • Christina Irving, Alyansa ng Tagapag alaga ng Pamilya
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value