Mga Tulong na Pera na Nauugnay sa Medi-Cal (Cash Assistance Linked to Medi-Cal, CALM)

Ang CALM ay nagbibigay ng mga tulong na pera sa mga mas nakatatandang nasa hustong gulang o mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan na hindi kwalipikado para sa Karagdagang Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI) o Mga Programa ng Mga Tulong na Pera para sa Mga Imigrante (Cash Assistance Programs for Immigrants, CAPI).

Kung makakatanggap ka ng CALM, makakakuha ka ng mga serbisyo para sa trabaho sa pamamagitan ng CALM o Mga Programa ng Tulong ng nasa Hustong Gulang ng County (County Adult Assistance Programs, CAAP)

Paano mag-apply para sa CALM

Bisitahin kami sa aming 1440 Harrison Street Service Center

Makipag-ugnayan sa amin

(855) 355-5757
 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value