Ang IPAC ay tumutulong sa In Home Supportive Services (IHSS) Providers at Recipients na may:

  • Email address
  • Pagkumpleto ng orientation
  • Impormasyon sa Pagbabayad
  • Mga dokumento sa pag-verify ng trabaho

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Contact

IHSS Provider Help Desk (415) 557-6200

Mga Detalye ng Appointment

Ang mga appointment ay kinakailangan para sa personal na tulong. Tumawag sa (415) 557-6200 para mag-iskedyul ng appointment.

Karagdagang Impormasyon

Makakakuha ng mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?