Trung Tâm Trợ Giúp Nhà Cung Cấp Độc Lập (Independent Provider Assistance Center, IPAC) hỗ trợ các Nhà Cung Cấp và Người Nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ tại Nhà (Independent Provider Assistance Center, IHSS) về việc:

 • Ghi danh nhà cung cấp 
 • Hoàn tất bước định hướng
 • Thông tin thanh toán
 • Tài liệu xác minh tình trạng việc làm  

Giờ Làm Việc & Thông Tin Liên Lạc

 • Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều
 • Bộ Phận Trợ Giúp Nhà Cung Cấp IHSS (415) 557-6200

Thông Tin Bổ Sung

 • Quý vị bắt buộc phải tham gia cuộc hẹn để được hỗ trợ trực tiếp. Gọi số (415) 557-6200 để đặt lịch hẹn. 
 • Các dịch vụ dịch thuật được cung cấp khi có yêu cầu.

Các Trạm Dừng MUNI Gần Chúng Tôi Nhất

 • Otis Street và McCoppin Street, ID Trạm Dừng: 17870
 • Mission St và 13th Street, ID Trạm Dừng: 15546 
 • 150 Otis Street, ID Trạm Dừng: 15835 
 • Market Street và Gough Street, ID Trạm Dừng: 15672 hoặc 15673 
 • Haight Street và Gough Street, ID Trạm Dừng: 17757 hoặc 14954

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?