Ang Mission Workforce Center ay nagbibigay ng full service workforce development services para sa mga kalahok sa CAAP, CalWORKs, JobsNOW. Kabilang sa mga serbisyo at mapagkukunan ng trabaho ang pag access sa mga listahan ng trabaho, computer, photocopying, at fax machine.

Mga Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Makipag-ugnayan

Reception (415) 401-4800

Email Address

Mga Detalye ng Appointment

  • Walang appointment na kailangang bisitahin ang distribution window ng CalWORKs o gumamit ng mga tool at resources sa trabaho.
  • Kailangan ang mga appointment para ma-access ang CalWORKs, JobsNOW! at mga serbisyo at workshop sa trabaho ng CAAP.

Karagdagang Impormasyon

  • Pag-aalaga ng bata: Kapag ang isang magulang ay onsite sa panahon ng normal na oras ng negosyo at nag-aaplay para sa mga serbisyo o nakikibahagi sa mga aktibidad ng programa, ang drop-in na pangangalaga sa bata ay magagamit para sa mga batang edad 2 hanggang 12 taong gulang.
  • Available ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

    

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?