Mga Serbisyo sa Kapansanan at Pagtanda Legal na Tulong

Iba Pang Mapagkukunan

Nag-aalok kami ng ilang iba pang mapagkukunan sa access at adbokasya . Para sa higit pang impormasyon sa mga ito at iba pang nauugnay na mapagkukunan, tawagan ang DAS Benefits and Resources Hub sa (415) 355-6700.

  • Pagpapayo sa pabahay at adbokasya: Mga serbisyong naglalayong pagandahin ang sitwasyon sa pabahay para sa matatanda at nasa hustong gulang na may kapansanan.
  • Adbokasya sa pangangalaga sa tahanan: Mga pagsisikap na isulong ang isang maayos at tumutugon na sistema  ng pangangalaga sa tahanan para pinakamahusay na makapaglingkod sa mga nakatatanda at matatandang may mga kapansanan.
  • Mga karapatan ng consumer sa pangamatagalang pangangalaga: Impormasyon sa mga pangunahing karapatan na ginagarantiyahan sa iba't ibang serbisyo ng pangmatagalang pangangalaga sa Lungsod.
  • Survival school para sa mga nakatatanda at may kapansanan: Mga serbisyo sa pagsasanay para sa mga nakatatanda at taong may kapansanan para epektibong ma-access ang mahahalagang resource ng komunidad.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value