Các Dịch Vụ dành cho Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi Hỗ Trợ Pháp Lý

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác

Chúng tôi cung cấp một số nguồn lực hỗ trợ khác để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ và nhằm bảo vệ quyền lợi cho mọi người. Để biết thêm thông tin về các nguồn lực hỗ trợ này và những nguồn lực hỗ trợ liên quan khác, hãy gọi cho DAS Benefits and Resources Hub theo số (415) 355-6700.

  • Tư vấn và bảo vệ quyền lợi về nhà ở: Các dịch vụ nhằm mục đích cải thiện tình trạng nhà ở cho người lớn tuổi và người lớn bị khuyết tật.
  • Bảo vệ quyền lợi về việc chăm sóc tại nhà: Những nỗ lực thúc đẩy hệ thống chăm sóc tại nhà trơn tru và phản ứng nhanh nhạy để phục vụ người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật một cách tốt nhất.
  • Quyền của người dùng dịch vụ chăm sóc dài hạn: Thông tin về các quyền cơ bản được đảm bảo tại nhiều cơ sở dịch vụ chăm sóc dài hạn khác nhau trong Thành Phố.
  • Trường học sinh tồn dành cho người cao tuổi và người khuyết tật: Các dịch vụ đào tạo dành cho người cao tuổi và người khuyết tật để tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ thiết yếu của cộng đồng một cách hiệu quả.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value