Kadalasan, maaaring makasama ulit ng mga bata ang kanilang mga magulang kapag naibalik na ang stability sa kanilang tahanan.

Gayunpaman, maraming sitwasyon kung kailan ang pag-ampon ay ang pinakamainam na desisyon na maaaring gawin. Sa mga ganitong sitwasyon, makakapagbigay ka ng permanente, ligtas, at mapagmahal na tahanan para sa isang bata sa pamamagitan ng pag-ampon. 

Interesadong matuto pa tungkol sa pag-ampon? Sasagutin ng aming non-profit na partner na Family Builders ang lahat ng iyong tanong at gagabayan ka nito sa proseso sa application sa pag-ampon.

Sino ang maaaring mag-apply 
Bukas kami sa mga aplikante mula sa lahat ng background, lahi, etnisidad, at antas ng kita kasama ang mga magkarelasyon, mga walang asawang nasa hustong gulang, LGBTQ+, at mga nakatatanda. Kasama sa mga kinakailangan ang stable na relasyon, kalusugan, trabaho, at pabahay (rental o pagmamay-ari).

Mga Gastusin

  • Bayarin sa proseso ng pag-ampon na nagkakahalaga ng hanggang $500: Posibleng ma-defer, mabawasan, o ma-waive ang bayarin sa ilang partikular na kundisyon.
  • May dagdag na bayarin na $300 para sa pagkuha ng mga fingerprint, medikal na eksaminasyon, paghahain sa hukuman, at iba pang gastusin kaugnay ng pag-ampon. Posibleng ma-reimburse ang ilang bayarin kung kwalipikado ka para sa Programa sa Tulong sa Pag-ampon.

Matuto pa

  • Mag-sign up para sa libreng session para sa impormasyon sa unang Sabado ng buwan, 10:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. o sa pangalawang Martes ng buwan, 6:00 p.m. hanggang 8:00 p.m.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value