Ang karamihan ng mga bata na nasa foster care ay nasa proseso ng muling pagsama sa kanilang mga pamilya. Maaaring abutin nang ilang linggo o maraming taon ang muling pagsama.

Makakapagbigay ka ng ligtas, maaasahan, at mapagmahal na tahanan para sa isang bata na nasa foster care sa panahong ito sa pamamagitan ng pagiging resource parent (na dating tinatawag na foster parent). 

Ang mga resource family ay maaaring kinabibilangan ng mga kamag-anak o hindi kamag-anak na makakakumpleto sa proseso ng pag-apruba.

Sino ang maaaring mag-apply
Hindi kailangang may karanasan. Bukas kami sa mga aplikante mula sa lahat ng background, lahi, etnisidad, at antas ng kita na mga magkarelasyon, mga walang asawang nasa hustong gulang, LGBTQ+, at mga nakatatanda.

Paano magsimula
Tumawag, mag-email sa amin, o dumalo sa isang libreng session para sa impormasyon para alamin pa ang tungkol sa application at proseso ng pag-apruba. Makukumpleto ang malaking bahagi ng aplikasyon online—at narito kami para tumulong sa bawat hakbang.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value