Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) phối hợp với Sở Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp (Department of Emergency Management, DEM) của Thành Phố và các cơ quan đối tác nhằm bảo vệ an toàn cho cư dân trong trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố.   Chúng tôi thiết lập những nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố, phân phối đồ dùng cho những người trú ẩn tại nhà và cung cấp các dịch vụ phục hồi.

Xin đừng đợi thảm họa ập đến. Hãy lập kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố ngay và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value