SFHSA phối hợp với Sở Quản lý Khẩn cấp Thành phố (DEM) và các cơ quan đối tác để bảo vệ cư dân trong trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố.Chúng tôi thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp trên toàn thành phố, phân phối vật tư cho những người trú ẩn tại nhà và cung cấp các dịch vụ phục hồi.

Xin đừng chờ đợi thảm họa ập đến. Lập kế hoạch ngay bây giờ cho trường hợp khẩn cấp trên toàn thành phố và tìm hiểu thêm về các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?