Inihayag ng Lungsod ang Moratorium sa mga Pagpapalayas Kaugnay ng COVID 19 Pandemic

Newsletter Unsubscribe

San Francisco, CA – Ngayong araw, inihayag ni Mayor London N. Breed ang moratorium sa residential evictions kaugnay ng financial impacts na dulot ng COVID 19. Ang moratorium ay pipigil sa pagpapaalis sa sinumang residente dahil sa pagkawala ng kita kaugnay ng pagsasara ng negosyo, pagkawala ng oras o sahod, pagtanggal sa trabaho, o out of pocket medical costs na dulot ng COVID 19 pandemic. Inilabas ng Alkalde ang moratorium na ito sa ilalim ng kapangyarihan ng Local Emergency na kanyang ipinahayag noong Pebrero 25ika.

Ang eviction moratorium ay magiging epektibo sa loob ng 30 araw, at maaaring palawigin ng Mayor ng isa pang 30 araw sa pamamagitan ng Executive Order. Kung sakaling ipawalang bisa ang Local Emergency na idineklarang Mayor sa anumang punto, titigil na ang moratorium.

"Ang pagprotekta sa kalusugan ng publiko ay nangangahulugan ng pagpapanatiling ligtas ng mga tao sa kanilang pabahay, na alam nating isang hamon sa ngayon habang ang ating ekonomiya at ang ating mga manggagawa ay lubhang naaapektuhan ng krisis na ito," said Mayor Breed. "Ang moratorium na ito ay makakatulong sa mga tao na manatiling matatag kung nawalan sila ng kita dahil nagkasakit sila, nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya, o ang kanilang trabaho ay naapektuhan ng pinsala sa ekonomiya na dulot ng coronavirus. Ito lahat ng bahagi ng aming mas malaking plano upang magbigay ng suporta at mga mapagkukunan sa lahat ng tao sa aming lungsod na nagdurusa sa ilalim ng pagkalat ng COVID 19. "

"Mahalagang gawin ng lahat ng halal na lider ang lahat para matiyak na ligtas at ligtas ang mga tao sa kanilang tahanan at maiwasan natin ang pagpapalayas," sabi ni Supervisor Dean Preston, isang dating tenant attorney. "Pumapalakpak ako sa desisyon ng Mayor na gawin ang mahalagang hakbang na ito upang mabigyan ng agarang proteksyon ang mga nangungupahan na hindi makabayad ng upa dahil sa krisis sa kalusugan na ito. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa Mayor at sa aking mga kasamahan sa Board of Supervisors sa karagdagang pagsisikap na mapanatili ang mga tao sa kanilang mga tahanan sa panahong ito ng kahirapan."

Sa utos ng Alkalde, ang mga epekto sa pananalapi ay nangangahulugan ng malaking pagkawala ng kita ng sambahayan dahil sa pagsasara ng negosyo, pagkawala ng mga oras ng pagbabayad ng trabaho o sahod, pagtanggal sa trabaho, o pambihirang mga gastos sa medikal na out of bulsa.

Ang isang epekto sa pananalapi ay "may kaugnayan sa COVID 19" kung ito ay sanhi ng pandemya ng COVID 19, ang Proklamasyon ng Alkalde, ang Pahayag ng Opisyal ng Kalusugan ng Lokal na Emergency sa Kalusugan, o mga order sa kalusugan ng publiko na may kaugnayan sa COVID 19 mula sa mga lokal, estado, o pederal na awtoridad.

Sa ilalim ng kautusan, kailangang ipaalam ng isang tenant sa kanilang landlord na hindi sila maaaring magbayad ng upa dahil sa epekto ng COVID 19 related. Sa loob ng isang linggo mula sa abiso na ito, ang nangungupahan ay kailangang magbigay ng dokumentasyon o iba pang obhetibong impormasyon na hindi sila maaaring magbayad ng upa. Ang mga nangungupahan ay magkakaroon ng hanggang anim na buwan matapos ang pagwawakas ng emergency declaration upang bayaran ang anumang back due rent.

Ang mga pagkilos ng San Francisco ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na protektahan ang mga nangungupahan sa buong estado. Sina San José Mayor Sam Liccardo at Sacramento Mayor Darrell Steinberg ay nagtatrabaho sa mga moratorium ng pagpapaalis sa kanilang mga lungsod, at sina Senador Scott Wiener at Assemblymember Phil Ting ay gumagawa ng batas upang ihinto ang mga pagpapaalis at foreclosure sa California.

"Nagpapasalamat kami kay Mayor Breed para sa kanyang pamumuno sa panahon ng mahirap na oras na ito at nais naming gawin ang aming bahagi upang suportahan siya at ang mas malawak na komunidad," sabi ni Janan New, Executive Director, San Francisco Apartment Association. "Sa panahong ito ng pangangailangan, lahat tayo ay tumulong sa ating kapwa at mag alaga sa isa't isa."

"Palakpakan ko ang proteksyon ni Mayor Breed sa mga nangungupahan na naapektuhan ng krisis na ito," sabi ni Randy Shaw, Executive Director, Tenderloin Housing Clinic. "Walang dapat mawalan ng bahay dahil sa pandemya."

"Bilang mga legal na tagapagbigay ng serbisyo na nagtatrabaho sa mga front line upang mapanatili ang mga mahihinang populasyon na nakabahay, lalo kaming nag aalala para sa aming mga kliyente, na marami sa kanila ay lalo na nasa panganib sa pandemya, tulad ng mga matatanda at mga taong may kapansanan," sabi ni Bill Hirsh, Executive Director ng AIDS Legal Referral Panel. "Sinusuportahan namin ang pagsisikap ng Mayor na protektahan ang kalusugan ng mga nangungupahan at ang mga service provider na nagsisikap na tulungan sila."

"Legal Assistance to the Elderly applauds the Mayor's actions to stop evictions in San Francisco during this public health emergency," sabi ni Laura Chiera, Executive Director of Legal Assistance to the Elderly. "Ang lahat ng mga kliyente ng LAE ay nahuhulog sa isang grupo na may mataas na panganib. Kami ay lubhang nag aalala para sa kanilang kalusugan at kaligtasan sa panahong ito kapag mahirap ma access ang mga mapagkukunan at suporta. Naniniwala kami na ang moratorium na ito ng pagpapalayas ay isang kritikal na pagkilos sa pagliligtas ng buhay. "

Ang mga rekomendasyon mula sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco ay matatagpuan sa www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp kasama ang napapanahon sa balita at impormasyon ng coronavirus. Maaari ka ring tumawag sa 311 at mag sign up para sa alert service ng Lungsod para sa mga opisyal na update: mag text sa COVID19SF sa 888 777.

Tandaan, ito ang mga pinakamahusay na paraan para sa lahat ng mga San Franciscans upang mabawasan ang kanilang panganib na magkasakit, at maiwasan ang COVID 19:

 • Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundo.
 • Takpan ang iyong ubo o paghilik.
 • Manatili sa bahay kung may sakit ka.
 • Iwasang hawakan ang iyong mukha.
 • Subukan ang mga alternatibo sa pakikipagkamay, tulad ng isang alon.
 • Kung kamakailan lamang ay bumalik ka mula sa isang bansa, estado o rehiyon na may patuloy na impeksyon sa COVID 19, subaybayan ang iyong kalusugan at sundin ang mga tagubilin ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan.
 • Walang rekomendasyon na magsuot ng mask sa oras na ito upang maiwasan ang iyong sarili na magkasakit.

Maaari ka ring maghanda para sa posibleng pagkagambala na dulot ng isang pagsiklab:

 • Maghanda na magtrabaho mula sa bahay kung posible iyon para sa iyong trabaho, at sa iyong employer.
 • Siguraduhing may supply ka ng lahat ng mahahalagang gamot para sa iyong pamilya.
 • Maghanda ng plano sa pag aalaga ng bata kung ikaw o ang isang tagapag alaga ay may sakit.
 • Gumawa ng mga kaayusan tungkol sa kung paano pamahalaan ng iyong pamilya ang pagsasara ng paaralan.
 • Planuhin kung paano mo maaalagaan ang isang maysakit na kapamilya nang hindi ka mismo nagkakasakit.
 • Mag ingat sa isa't isa at mag check in sa telepono kasama ang mga kaibigan, pamilya at kapitbahay na madaling magkasakit o mamatay kung sila ay magka COVID 19.
 • Panatilihing malinis ang mga karaniwang espasyo upang makatulong na mapanatili ang isang malusog na kapaligiran para sa iyo at sa iba. Ang mga madalas na hinawakan na ibabaw ay dapat na regular na malinis na may mga disinfecting spray, wipes o karaniwang mga produkto ng paglilinis ng sambahayan.

 

###

Contact Information

Mayor’s Office of Communications
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value