Chương Trình Kết Nối Giá Cả Phải Chăng (Affordable Connectivity Program, ACP): Chương trình mới này của liên bang giảm $30 cho hóa đơn Internet mỗi tháng. Chương trình cũng cấp khoản chiết khấu dùng một lần lên đến $100 khi mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng thông qua nhà cung cấp tham gia chương trình. Quý vị đủ điều kiện tham gia ACP nếu quý vị nhận CalFresh, Medi-Cal, Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI), chương trình dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Women, Infants, & Children, WIC) hoặc các dịch vụ của Lifeline.

Giảm tiền phạt hoặc khoản phí đậu xe, vé MUNI, vé phạt kéo xe, phạt khóa bánh, thư viện, khoản hỗ trợ nuôi con, chi phí quản chế, kết án và gọi cho các thành viên gia đình bị giam giữ. Tìm hiểu thêm

Ngân Hàng Tã San Francisco phân phối tã miễn phí cho các hộ gia đình tham gia CalFresh, Medi-Cal và CalWORKs có con nhỏ dưới ba tuổi. Mỗi trẻ em có thể nhận tối đa hai thùng tã miễn phí mỗi tháng. Tìm hiểu thêm.

  • Học Bổng Giải Trí dành cho Thanh Thiếu Niên: Chiết khấu 75%-100% tất cả các chương trình Công Viên và Giải Trí, bao gồm các trại hè! 
  • Bảo Tàng San Francisco Dành Cho Tất Cả Mọi Người: Chương trình này cung cấp cho cư dân có thu nhập thấp vé vào cửa miễn phí hoặc giảm giá tới 20 bảo tàng địa phương và trung tâm văn hóa.  Chiết khấu được cung cấp cho tối đa bốn cá nhân cho mỗi thẻ EBT.
  • Touchstone Climbing: Cung cấp chiết khấu cho vé ngày, các lớp học và trại dành cho thanh thiếu niên tại các phòng tập của họ trên toàn Thành Phố Hãy hỏi về Vé Ngày của chương trình Tiếp Cận Môn Leo Núi (Access to Climbing, ATC) chỉ với giá  $10.

Chiết khấu MỚI cho nước và nước thải:  Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng San Francisco (San Francisco Public Utilities Commission, SFPUC) đã tăng mức chiết khấu cho hóa đơn cấp thoát nước từ 25% lên 40% đối với những người tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng (Customer Assistance Program, CAP). Ngoài ra, quý vị sẽ không bị cắt nước, thế chấp hoặc phải trả phí trả trễ nếu thanh toán muộn.  

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?