Dịch Vụ

Giảm tiền phạt và khoản phí:  Dự Án Công Lý Tài Chính của Thành Phố giúp quý vị giảm tiền phạt hoặc khoản phí đậu xe, vé MUNI, vé phạt kéo xe, phạt khóa bánh, thư viện, khoản hỗ trợ nuôi con, chi phí quản chế, kết án và gọi cho các thành viên gia đình bị giam giữ. Nhận chiết khấu khoản phí.

Tránh bị kéo xe:  Nhận tin nhắn văn bản từ Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thành Phố San Francisco (San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA) nếu xe của quý vị sắp bị kéo. Quý vị có thể có đủ thời gian để di chuyển xe của mình trước khi xe tải kéo được điều động đến. Đăng ký Chương Trình Nhắn Tin Trước Khi Kéo Xe 

Ngân hàng Tã San Francisco phân phối tã miễn phí cho các hộ gia đình CalFresh, Medi-Cal và CalWORKs có trẻ em dưới ba tuổi.

Xin lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tính đủ điều kiện cho chương trình này sẽ bị giới hạn ở trẻ em dưới hai tuổi do những thay đổi trong tài trợ của tiểu bang. 

Mỗi trẻ em có thể nhận tối đa hai thùng tã miễn phí mỗi tháng. Tìm hiểu thêm.

  • Học bổng Giải trí Thanh niên: Giảm giá 75% -100% cho tất cả các chương trình Công viên và Giải trí, bao gồm cả trại hè!
  • Bảo Tàng San Francisco Dành Cho Tất Cả Mọi Người: Chương trình này cung cấp cho cư dân có thu nhập thấp vé vào cửa miễn phí hoặc giảm giá tới 20 bảo tàng địa phương và trung tâm văn hóa.  Chiết khấu được cung cấp cho tối đa bốn cá nhân cho mỗi thẻ EBT.
  • Touchstone Climbing: Cung cấp chiết khấu cho vé ngày, các lớp học và trại dành cho thanh thiếu niên tại các phòng tập của họ trên toàn Thành Phố Hãy hỏi về Vé Ngày của chương trình Tiếp Cận Môn Leo Núi (Access to Climbing, ATC) chỉ với giá  $10.

Chiết khấu MỚI cho nước và nước thải:  Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng San Francisco (San Francisco Public Utilities Commission, SFPUC) đã tăng mức chiết khấu cho hóa đơn cấp thoát nước từ 25% lên 40% đối với những người tham gia Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng (Customer Assistance Program, CAP). Ngoài ra, quý vị sẽ không bị cắt nước, thế chấp hoặc phải trả phí trả trễ nếu thanh toán muộn.  

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value