K.I.D.S Newsletter

Pagpapanatili sa Impormasyon, Data, at Mga Serbisyo na Accessible sa Lahat ng Pamilyang Pinagseserbisyuhan Namin

Ang K.I.D.S. ay isang bimonthly na newsletter para sa mga resource na pamilya at provider ng kin care sa San Francisco na nag-uulat tungkol sa kalusugan, kaligtasan, edukasyon, mga event, at mga tip at pagsasanay sa parenting.

Ang K.I.D.S. ay inilalathala sa English at Spanish ng mga foster na magulang, resource family, mga hindi kamag-anak na extended na miyembro ng pamilya (non-related extended family members, NREFMs), at provider ng kin care sa County ng San Francisco. Para makita ang Spanish sa bawat issue, mag-scoll pababa sa English na content. Para magmungkahi ng paksa, magsumite ng artikulo, mag-promote ng event, o magbigay ng feedback, mag-email sa: diana.venegas@sfdph.org.

Mga Issue ng 2024

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value