Bản Tin K.I.D.S

Giữ Thông Tin, Dữ Liệu & Dịch Vụ Có Thể Tiếp Cận đối với Tất Cả Các Gia Đình Chúng Tôi Phục Vụ

K.I.D.S là bản tin phát hành hai tháng một lần dành cho các gia đình nhận chăm sóc và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho họ hàng tại San Francisco, báo cáo về sức khỏe, sự an toàn, giáo dục, sự kiện và lời khuyên nuôi dạy con cái và khóa đào tạo.

K.I.D.S được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha bởi cha mẹ nuôi dưỡng tạm thời, các gia đình nhận chăm sóc, thành viên trong gia đình mở rộng không có họ hàng (Non-Relative Extended Family Member, NREFM) và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho họ hàng tại Quận San Francisco. Để xem nội dung bằng tiếng Tây Ban Nha của mỗi số phát hành, hãy cuộn xuống phía dưới nội dung bằng tiếng Anh. Để đề xuất một chủ đề, nộp bài viết, quảng bá một sự kiện hoặc đưa ra phản hồi, hãy gửi email tới: diana.venegas@sfdph.org.

Số Phát Hành năm 2024

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value