Hầu hết trẻ em thuộc diện chăm sóc không bởi cha mẹ đều đang trong giai đoạn tiến tới đoàn tụ với gia đình của mình. Quá trình đoàn tụ có thể kéo dài từ vài tuần đến nhiều năm.

Quý vị có thể lo liệu một mái ấm an toàn, yên ấm và đong đầy yêu thương cho trẻ em thuộc diện chăm sóc không bởi cha mẹ bằng cách trở thành cha/mẹ nhận chăm sóc (trước đây gọi là cha/mẹ nuôi dưỡng tạm thời). 

Gia đình nhận chăm sóc có thể bao gồm họ hàng và những người không phải họ hàng đã hoàn tất quy trình chấp thuận.

Đối tượng có thể nộp đơn xin
Không yêu cầu kinh nghiệm. Chúng tôi hoan nghênh người nộp đơn xin thuộc mọi bối cảnh, chủng tộc, dân tộc và mức thu nhập, tức là các cặp đôi, người trưởng thành đang độc thân, cá nhân thuộc cộng đồng người đồng tính nam, người đồng tính nữ, người song tính, người chuyển giới, người đa dạng tính dục và nhiều nhóm khác (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and more, LGBTQ+) cũng như người cao tuổi

Cách bắt đầu
Gọi điện, gửi email cho chúng tôi hoặc tham gia một buổi tiếp nhận thông tin miễn phí để tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn xin và chấp thuận. Quy trình nộp đơn xin hầu như có thể hoàn tất trực tuyến và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý vị hoàn tất từng bước.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value