Community Partner Resources

SFHSA provides educational and outreach materials to help you better serve your community. Our flyers, fact sheets, guides, videos, toolkits, and presentations are available on this page. 

 You can also receive our Quarterly Partners Newsletter about our services' updates and events.

SFHSA Benefits 101 Hội thảo trên web: Ghi âm | Trình bày:

Khảo sát: Nếu bạn đã xem hội thảo trên web, vui lòng tham gia khảo sát của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện cách trình bày và liên lạc giữa SFHSA và tổ chức của bạn.

Nguồn lực hỗ trợ khác

Bạn muốn bản in bằng các ngôn ngữ khác nhau của các tài nguyên ở trên?Hãy cho chúng tôi biết tại HSACommunications@sfgov.org.

Thông tin về Phí công cộng: Truy cập trang web Phí công cộng của chúng tôi để biết Câu hỏi thường gặp và tờ rơi bằng tiếng Anh và đã dịch.

CFAT hỗ trợ các chương trình thực phẩm miễn phí cho người San Franciscans, những người cần hỗ trợ thực phẩm bổ sung, bất kể thu nhập và nền tảng. Các chương trình và tài trợ của CFAT cho 30 đối tác dựa vào cộng đồng ưu tiên công bằng, nhân phẩm, tiếng nói cộng đồng và thực phẩm phù hợp với văn hóa.

Tìm hiểu thêm về Nhóm Tiếp cận Thực phẩm Toàn Thành phố và cách trở thành đối tác.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value