Pagpapatupad ng Kontrata o Grant

Matapos na solicited, evaluate, at award ang bid ng isang partner, kasama rin sa proseso ng kontrata ang:

  • Pagbabago ng umiiral na mga kontrata.Ang pagtaas ng halaga ng badyet o pagbabago sa saklaw ng mga serbisyo ay nangangailangan ng pagbabago sa umiiral na kasunduan kung higit sa 10% contingency amount ng kontrata.
  • Pag-renew ng mga umiiral na kontrata. Ang pag renew ng kontrata ay kailangang maaprubahan ng isa sa aming mga Komisyon at dumaan sa isang proseso ng sertipikasyon.
  • Pagsubaybay at pagsusuri ng kontrata.Tinitiyak ng aming programa sa pagsubaybay sa piskal at pagsunod ang kalusugan sa pananalapi ng mga hindi pangkalakal na organisasyon at nagtataguyod ng pagpapanatili ng hindi pangkalakal.
  • Pagbabayad ng kontrata.Ginagamit namin ang sistema ng Pag uulat ng Contracts Administration at Billing On line (CARBON) kung saan maaaring magsumite ang mga kasosyo ng mga ulat ng Programa bilang pagsukat ng trabahong nakumpleto, at mga invoice para sa pagsusuri at pag apruba bago magbayad. Ang pag-access sa CARBON ay ipinagkaloob ng OCM.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?