Thực hiện hợp đồng hoặc tài trợ

Sau khi giá thầu của đối tác được trưng cầu, đánh giátrao giải, quy trình hợp đồng cũng bao gồm:

  • Sửa đổi các hợp đồng hiện có.Tăng số tiền ngân sách hoặc thay đổi phạm vi dịch vụ đòi hỏi phải sửa đổi thỏa thuận hiện có nếu vượt quá 10% số tiền dự phòng của hợp đồng.
  • Gia hạn hợp đồng hiện có. Việc gia hạn hợp đồng phải được một trong các Ủy ban của chúng tôi chấp thuận và trải qua quy trình chứng nhận.
  • Giám sát và đánh giá hợp đồng.Chương trình giám sát tài chính và tuân thủ của chúng tôi đảm bảo sức khỏe tài chính của các tổ chức phi lợi nhuận và thúc đẩy tính bền vững của tổ chức phi lợi nhuận.
  • Thanh toán hợp đồng.Chúng tôi sử dụng hệ thống Quản lý Hợp đồng, Báo cáo và Thanh toán Trực tuyến (CARBON), nơi các đối tác có thể gửi báo cáo Chương trình dưới dạng thước đo công việc đã hoàn thành và hóa đơn để xem xét và phê duyệt trước khi thanh toán. Quyền truy cập vào CARBON được cấp bởi OCM.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?