JobsNOW! para sa Mga Naghahanap ng Trabaho

Ang aming libreng programa ay nakakatulong sa iyong maghanap at magsanay para sa bagong trabaho.

Ang JobsNOW! ay nakakatulong na itugma ka sa tamang posisyon at employer—o bigyan ka ng voucher ng programa para mahanap ang sarili mong trabaho. Kung maha-hire ka, isa-subsidize ng San Francisco ang suweldo nang hanggang anim na buwan.

Nakakatulong din ang JobsNOW! na mangibabaw ka sa iba pang aplikante sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa computer at suporta para sa pag-explore ng karera, pagsulat ng resume,  mga application para sa trabaho, at pagbuo sa iyong mga kakayahan sa pakikipagpanayam.

Lumahok sa JobsNOW! kung ikaw ay:

  • Naninirahan sa San Francisco.
  • Awtorisadong magtrabaho sa U.S.
  • 18 taong gulang o mas matanda.
  • Nakakakuha ng mga benepisyo ng publiko sa pamamagitan ng SFHSA gaya ng CalWORKs, CalFresh, at Medi-Cal, o dating foster na kabataan.
  • May kita na mas mababa sa 300% ng antas ng kahirapan ayon sa pederal o nakakatanggap ng mga benepisyo ng insurance sa pagkawala ng trabaho.

Mga paraan para mag-apply

I-download ang aming JobsNOW! flyer.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value