Người nhận IHSS Thuê Nhân viên Chăm sóc Tại gia

Thuê một thành viên gia đình hoặc bạn bè

Nếu quý vị muốn thuê một người bạn hoặc thành viên gia đình làm Nhân viên Chăm sóc Tại gia của mình:

Tìm một Nhân viên Chăm sóc Tại gia

Bắt đầu tìm kiếm Bác sĩ Chăm sóc Tại gia bằng cách xem video Chăm sóc Tại gia (Tiếng Việt | 中文 | Español) hoặc tờ rơi, sau đó:

  • Được IHSS giới thiệu đến Cơ quan Công quyền để được giúp đỡ trong việc tìm kiếm một Nhân viên Chăm sóc Tại gia.
  • Nói với cố vấn của Cơ quan Công quyền sở thích và nhu cầu chăm sóc của bạn khi họ gọi.
  • Nhận danh sách năm Nhân viên Chăm sóc Tại gia được đề nghị từ nhân viên tư vấn.
  • Phỏng vấn họ qua điện thoại để xác định ai phù hợp nhất với bạn. Quý vị có thể gọi cho cố vấn Cơ Quan Công Quyền IHSS của quý vị nếu có thắc mắc.
  • Đảm bảo Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Gia đáp ứng các yêu cầu về vắc-xin COVID-19 do Bộ Y Tế Công Cộng California ban hành.

Thay đổi Nhà cung cấp IHSS

Nếu quý vị không còn làm việc với Bác sĩ Chăm sóc Tại gia được chỉ định nữa:

  • Hãy gọi cho Nhân Viên Xã Hội IHSS của quý vị hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Nhà Cung Cấp Độc Lập (IPAC) của IHSS theo số (415)-557-6200 để cập nhật những thay đổi, bao gồm ngày cuối cùng nhận dịch vụ của Nhân Viên Chăm sóc Tại gia của quý vị.
  • Yêu cầu IPAC cung cấp Gói Nhà cung cấp Độc lập (IPP) để thuê một Nhà cung cấp Chăm sóc Tại gia mới.Hoặc tải xuống tại đây: (Tiếng ViệtTiếng Tây Ban Nha中文русскийTiếng PhilipinTiếng Việt)
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?