• Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi

  Bao gồm các phúc lợi công cộng giúp tăng cường sức khỏe, dinh dưỡng, sự an toàn, an ninh tài chính và các khía cạnh khác.

 • Ủy Ban Dịch Vụ Nhân Sinh

  Giám sát các mục tiêu, kế hoạch, chính sách và chương trình của BFS.

 • Báo Cáo + Ấn Phẩm

  Bao gồm các bản đánh giá của Chương Trình, dữ liệu nhân khẩu học, cẩm nang, tờ thông tin và Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Question, FAQ).

Ban Lãnh Đạo của Sở Phúc Lợi và Hỗ Trợ Gia Đình

 • Trent Rhorer

  Giám Đốc Điều Hành, Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh

 • Joan Miller

  Phó Giám Đốc, Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em

 • Anna Pineda

  Phó Giám Đốc, Hỗ Trợ Kinh Tế và Tự Chủ

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value