Lãnh đạo SFHSA

 • Trent Rhorer

  Giám Đốc Điều Hành, Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh

 • Kelly Dearman

  Giám Đốc Điều Hành, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Susie Smith

  Phó Giám đốc, Chính sách, Kế hoạch & Công vụ

 • Dan Kaplan

  Phó Giám đốc Tài chính và Hành chính

 • Joan Miller

  Phó Giám Đốc, Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em

 • Jill Nielsen

  Phó Giám Đốc Chương Trình, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Cindy Kauffman

  Phó Giám Đốc Dịch Vụ Cộng Đồng, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Anna Pineda

  Phó Giám Đốc, Hỗ Trợ Kinh Tế và Tự Chủ

 • Teresa trẻ

  Giám đốc, Truyền thông

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value