Tất cả thông báo

Mục tiêu của đề xuất là khuyến khích các cá nhân bị rối loạn sử dụng chất kích thích nhận được sự giúp đỡ mà họ cần để phục hồi.
Chương trình đã cung cấp miễn phí cho 250.000 cư dân từ các nguồn thu nhập thấp vào cửa miễn phí vào các bảo tàng và tổ chức văn hóa.
Trung tâm Hành chính Kelsey sẽ cung cấp những ngôi nhà giá cả phải chăng và các dịch vụ hỗ trợ cho người dân San Francisco có khả năng, thu nhập và nguồn gốc đa dạng.
Chương trình cung cấp du lịch có trả tiền cho những người vô gia cư tìm cách trở về với gia đình, bạn bè hoặc các mạng lưới hỗ trợ khác ở quê hương của họ.
Các trung tâm thuế miễn phí giúp hàng ngàn người San Franciscans, bao gồm các hộ gia đình không có giấy tờ và nhập cư, nộp thuế và nộp đơn xin tín dụng thuế địa phương, tiểu bang và liên bang.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?