Dịch vụ khác

 • Chăm sóc trẻ em

  Chăm sóc trẻ em miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua các cơ quan đối tác của chúng tôi.

 • Dịch Vụ Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi

  Hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc tại nhà, các chương trình sức khỏe, trợ giúp pháp lý, bảo vệ người lớn, các hoạt động cộng đồng, v.v.

 • Dịch Vụ Gia Đình

  Phúc lợi trẻ em, dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi

 • Nhà ở

  Thông tin và hỗ trợ nhà ở ngắn hạn và dài hạn

 • Nguoi di nhan

  Phúc lợi công cộng và hỗ trợ pháp lý cho người nhập cư, và thông tin Gánh nặng xã hội

 • Bảo Vệ + An Toàn

  Dịch vụ Bảo vệ Người lớn và Trẻ em, quyền bảo quản và chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Địa điểm + Liên hệ

Bạn có thể truy cập các dịch vụ của chúng tôi tại hơn mười địa điểm trên toàn thành phố. Để biết thêm thông tin về các trung tâm dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập trang Vị trí của chúng tôi.

Đối với các câu hỏi chung liên quan đến các chương trình và dịch vụ HSA, bạn có thể gọi số điện thoại chính của chúng tôi theo số (415) 557-5000.
Nếu bạn muốn liên hệ với một bộ phận hoặc chương trình cụ thể, bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Liên hệ của chúng tôi.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?