Các Dịch Vụ Khác

 • Dịch Vụ Giữ Trẻ

  Dịch vụ giữ trẻ miễn phí hoặc có chi phí thấp thông qua các cơ quan đối tác của chúng tôi. 

 • Các Dịch Vụ dành cho Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi

  Hỗ trợ thực phẩm, chăm sóc tại nhà, chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ người lớn, hoạt động cộng đồng và các khía cạnh khác

 • Dịch Vụ Gia Đình

  Phúc lợi cho trẻ em, dịch vụ hỗ trợ gia đình, nuôi dưỡng tạm thời và nhận nuôi

 • Nhà Ở

  Thông tin và hỗ trợ về nhà ở ngắn hạn và dài hạn 

 • Người Nhập Cư

  Phúc lợi công cộng và hỗ trợ pháp lý dành cho người nhập cư và thông tin về Gánh Nặng Xã Hội

 • Bảo Vệ + An Toàn

  Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn và Trẻ Em, quyền bảo hộ và chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp

Địa Điểm + Liên Hệ

Quý vị có thể truy cập các dịch vụ của chúng tôi tại hơn mười địa điểm trên toàn thành phố. Để biết thêm thông tin về các trung tâm dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập trang Địa Điểm của chúng tôi.

Để biết các câu hỏi chung về các chương trình và dịch vụ của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Agency, HSA), quý vị có thể gọi đến số điện thoại chính của chúng tôi theo số (415) 557-5000.
Nếu quý vị muốn liên hệ với một sở hoặc chương trình cụ thể, quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang Liên Hệ của chúng tôi.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value