CalWORKs là gì?

CalWORKs cung cấp hỗ trợ tài chính và dịch vụ tạm thời cho các gia đình đủ điều kiện có (hoặc sắp có) con. Các phúc lợi bao gồm hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, giữ trẻ và đài thọ chăm sóc sức khỏe.

CalWORKs cũng cung cấp hỗ trợ về việc làm và giáo dục cũng như các dịch vụ khác ngay cả sau khi rời khỏi chương trình.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value