• Chương Trình Hỗ Trợ Nạn Nhân của Tệ Nạn Buôn Người và Hành Vi Phạm Tội (TCVAP)

  Người Nhập Cư

  Hỗ trợ tiền mặt cho nạn nhân của hành vi phạm tội cần được cung cấp dịch vụ ngay tức thì và không phải là công dân Hoa Kỳ. 

 • Dịch Vụ Giữ Trẻ + Chương Trình Mầm Non

  Trẻ Em Trong Độ Tuổi 0-5

  Các đối tác cộng đồng chương trình mầm non hoặc dịch vụ giữ trẻ miễn phí hoặc được trợ cấp và các chương trình của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA). 

 • Nhà Ở

  Người Thuê Nhà + Người Thuộc Diện Vô Gia Cư

  Trợ cấp thuê nhà và dịch vụ nhà ở chuyển tiếp, khẩn cấp và thường trú.

 • Trợ Giúp Miễn Phí về Thuế

  Người Khai Thuế

  Chuẩn bị khai thuế miễn phí nếu quý vị kiếm được dưới $64,000. Bao gồm trợ giúp nộp đơn xin tín dụng thuế có thể lên đến $9,600.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value