CalFresh Là Gì?

CalFresh là chương trình tem phiếu thực phẩm của tiểu bang cung cấp hỗ trợ cho các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập để mua thực phẩm bổ dưỡng. CalFresh được liên bang gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).

CalFresh phát hành trợ cấp hàng tháng trên thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT), tương tự như thẻ ATM, để mua thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ và chợ nông sản chấp nhận thẻ EBT.

Số tiền trợ cấp hàng tháng dựa trên thu nhập, chi phí và quy mô hộ gia đình của một người hoặc hộ gia đình.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value