CAAP là gì?

CAAP cung cấp hỗ trợ tiền mặt và dịch vụ việc làm cho những người San Francisco có thu nhập thấp không có con cái phụ thuộc, bao gồm cả những người không thể làm việc, người nhập cư và người tị nạn.

CAAP phát hành trợ cấp hàng tháng trên thẻ Chuyển khoản Phúc lợi Điện tử (EBT) mà quý vị sử dụng như thẻ ngân hàng để mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ hoặc tại ATM để rút tiền mặt.  

Tính đủ điều kiện nhận CAAP của bạn dựa trên cư trú, thu nhập và chi phí. Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp CAAP trong khi làm việc hoặc tham dự khóa đào tạo nghề hoặc các lớp học về GED, ESL hoặc bằng tốt nghiệp trung học.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?