CAAP Là Gì?

Các Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP) cung cấp hỗ trợ tiền mặt và dịch vụ việc làm cho các cư dân San Francisco có thu nhập thấp và không có con cái phụ thuộc, bao gồm cả những người không thể đi làm, người nhập cư và người tị nạn.  

CAAP phát phúc lợi hàng tháng qua thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) – loại thẻ được quý vị sử dụng như thẻ ngân hàng để mua hàng hóa tại những cửa hàng bán lẻ hoặc rút tiền mặt ở Máy Rút Tiền Tự Động (Automated Teller Machines, ATM).  

Tính đủ điều kiện tham gia CAAP của quý vị được xem xét dựa trên điều kiện về cư trú, thu nhập và các khoản chi phí. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận phúc lợi của CAAP khi đang làm việc hoặc tham gia khóa đào tạo nghề hoặc các lớp học để lấy Bằng Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông (General Educational Development, GED), Bằng Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL) hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value