Tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (SFHSA), bạn sẽ làm công việc có ý nghĩa giúp cải thiện cuộc sống của người dân San Franciscans trong khi phát triển chuyên nghiệp trong lĩnh vực của bạn.

Cơ hội việc làm hiện tại

 

Làm việc để tạo ra sự khác biệt

Bình đẳng chủng tộc là một phần cốt lõi trong công việc của chúng tôi tại SFHSA - mang lại lợi ích cho cả nhân viên và những người chúng tôi phục vụ. Chúng tôi chào đón những người giàu lòng trắc ẩn, định hướng sứ mệnh, những người cam kết tác động tích cực đến trẻ em, gia đình và cộng đồng San Francisco một cách lâu dài. Để hỗ trợ bạn trong công việc, chúng tôi tạo ra một nơi làm việc hòa nhập tôn vinh con người bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để phát triển, tham gia vào công việc năng động và tạo ra sự khác biệt, thì chào mừng bạn đến với SFHSA.

Tham gia Cộng đồng Nhân tài SFHSA

Đăng ký tham gia Cộng đồng Nhân tài SFHSA để nhận thông báo về cơ hội việc làm, cơ hội đào tạo và hội chợ nghề nghiệp.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Gửi email cho hsahumanresources@sfgov.org hoặc gọi (415) 557-5561 để biết thêm thông tin về quy trình và yêu cầu tuyển dụng của SFHSA

Truy cập sfgov.org để biết mô tả toàn diện về quy trình tuyển dụng của Thành phố và Quận San Francisco.

Truy cập SFHSA tại LinkedIn.

 

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value