Medi-Cal Là Gì?

Medi-Cal là chương trình bảo hiểm y tế công, giúp những cá nhân và gia đình đủ điều kiện có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm nha khoa với chi phí thấp hoặc miễn phí.  

Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận Medi-Cal, chúng tôi có thể đánh giá trường hợp của quý vị để quý vị tham gia các chương trình đài thọ y tế khác. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value