Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi (DAS) Người giám hộ công cộng, Quản trị viên công cộng và Người nhận thanh toán đại diện

Các chương trình của chúng tôi hỗ trợ những người không thể quản lý các nhu cầu cá nhân và tài chính cơ bản của họ với mục tiêu thúc đẩy sự ổn định và sức khỏe của họ. Chúng tôi cũng quản lý công việc của những cá nhân vừa qua đời, những người không có bạn bè hoặc gia đình để giải quyết tài sản của họ. Phạm vi của các chương trình này được nêu trong Bộ luật Tiểu bang California và được Tòa Thượng thẩm San Francisco ủy quyền.

Người giám hộ công cộng

Người giám hộ công cộng cung cấp các dịch vụ trọn gói quan trọng cho những cá nhân không thể tự bảo vệ mình khỏi bị lạm dụng hoặc bóc lột hoặc cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của chính họ do suy giảm nhận thức thường do chứng mất trí nhớ, chấn thương sọ não hoặc các tình trạng khác. Các dịch vụ này được cung cấp thông qua một quy trình pháp lý được gọi là quyền bảo quản và Người giám hộ công cộng phải được tòa án chỉ định.

Người giám hộ công cộng đảm bảo quyền truy cập vào các dịch vụ toàn diện bao gồm chăm sóc y tế phù hợp, dịch vụ công tác xã hội và quản lý tài chính. Thông thường, khách hàng được Người giám hộ công cộng phục vụ không có sẵn thành viên gia đình hoặc người thân có thể cung cấp các dịch vụ này một cách đáng tin cậy.

Bất kỳ ai cũng có thể giới thiệu đến Người giám hộ công cộng. Phần lớn các giới thiệu là từ các bệnh viện chăm sóc cấp tính. Để biết thêm thông tin, hãy gọi (415) 355-3555 hoặc gửi email cho SFPGReferral@sfgov.org.

Quản trị viên công cộng

Quản trị viên Công cộng cố gắng cung cấp phẩm giá sau khi chết cho những người San Franciscans đã qua đời mà không có thành viên gia đình hoặc người thân có thể xử lý tài sản hoặc hài cốt của họ.

Quản trị viên công cộng cung cấp các dịch vụ quản lý di sản bao gồm xác định bất kỳ và tất cả các thành viên trong gia đình và những người thân yêu, tìm kiếm di chúc và ủy thác, lập kế hoạch xử lý hài cốt của người quá cố, định vị và quản lý tài sản, theo dõi yêu cầu chủ nợ, xem xét thuế và quản lý phân phối tài sản cho người thừa kế và người thụ hưởng.Quản trị viên công cộng phải được tòa án chỉ định cho các bất động sản lớn.

Nếu văn phòng của chúng tôi đã liên hệ với bạn hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (415) 355-3555 hoặc gửi email cho SFPA@sfgov.org.

Người nhận thanh toán đại diện

Chương trình Người nhận tiền Đại diện cung cấp các dịch vụ quản lý tài chính cho người cao tuổi và người lớn khuyết tật, những người không thể quản lý độc lập các khoản thanh toán An sinh Xã hội (SSA) hoặc Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và các phúc lợi công cộng khác.

Điều này bao gồm hỗ trợ ghi danh vào các chương trình phúc lợi công cộng, cũng như hợp tác chặt chẽ với các nhà quản lý hồ sơ để cung cấp tiền chi tiêu theo ngân sách. Chương trình Người nhận thanh toán đại diện giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ và duy trì hạnh phúc và sự độc lập.

Những người tham gia chương trình tự nguyện này phải được giới thiệu bởi người quản lý hồ sơ của họ. Để biết thêm thông tin, hãy gọi (415) 355-3555 .

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value