Ang mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh ay nagsisimula sa $516 dagdag ang mga libreng diaper kada buwan  

Ang karamihan ng mga tumatanggap ng WIC ay kwalipikado para sa mga benepisyo ng CalFresh. Kapag kwalipikado na para sa CalFresh, puwedeng makuha ng iyong pamilya ang mga sumusunod na benepisyo ng CalFresh bilang karagdagan sa iyong mga benepisyo sa WIC: 

  • Mga benepisyo sa pagkain kada buwan batay sa laki at kita ng sambahayan: 
    • $535 para sa pamilya ng dalawa
    • $766 para sa pamilya ng tatlo 
    • $973 para sa pamilya ng apat
    • $1155 para sa pamilya ng lima.
  • Mga libreng diaper kada buwan mula sa San Francisco Diaper Bank para sa mga sambahayang may mga batang wala pang tatlong taon ang edad. Matuto pa.

May mga tanong?  If you don’t think you are eligible, ask us about benefits for your children. Narito kami para sagutin ang lahat ng iyong tanong tungkol sa pagiging kwalipikado sa (415) 558-4700, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Higit pang benepisyo para sa mga pamilya sa WIC

Bilang tumatanggap ng WIC, posibleng kwalipikado ka rin para sa mga benepisyo sa kalusugan at trabaho. Matuto pa at mag-apply na para sa: 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value