Ang mga benepisyo sa pagkain ng CalFresh ay nagsisimula sa $516 dagdag ang mga libreng diaper kada buwan  

Ang karamihan ng mga tumatanggap ng WIC ay kwalipikado para sa mga benepisyo ng CalFresh. Kapag kwalipikado na para sa CalFresh, puwedeng makuha ng iyong pamilya ang mga sumusunod na benepisyo ng CalFresh bilang karagdagan sa iyong mga benepisyo sa WIC: 

  • Mga benepisyo sa pagkain kada buwan batay sa laki at kita ng sambahayan: 
    • $516 para sa pamilya ng dalawa
    • $740 para sa pamilya ng tatlo 
    • $939 para sa pamilya ng apat
    • $1116 para sa pamilya ng lima.
  • Mga libreng diaper kada buwan mula sa San Francisco Diaper Bank para sa mga sambahayang may mga batang wala pang tatlong taon ang edad. Matuto pa.

May mga tanong?  Kung hindi ka kwalipikado sa palagay mo, tanunngin kami tungkol sa mga benepisyo para sa iyong mga anak. Narito kami para sagutin ang lahat ng iyong tanong tungkol sa pagiging kwalipikado sa (415) 558-4700, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Higit pang benepisyo para sa mga pamilya sa WIC

Bilang tumatanggap ng WIC, posibleng kwalipikado ka rin para sa mga benepisyo sa kalusugan at trabaho. Matuto pa at mag-apply na para sa: 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?