Chiến thắng lớn cho các gia đình nhập cư, chấm dứt quy tắc gánh nặng xã hội thời Trump

Tuyên bố truyền thông

Trent Rhorer, Giám đốc điều hành của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (SFHSA) và Richard Whipple, Quyền Giám đốc Văn phòng Tham gia Công dân và Các vấn đề Nhập cư (OCEIA), đã đưa ra tuyên bố sau đây liên quan đến thông báo của Chính quyền Biden rằng nó đang thay thế quy tắc "gánh nặng xã hội" của cựu Tổng thống Trump. Quy tắc đó đã mở rộng các loại lợi ích mà chính phủ liên bang có thể xem xét khi đánh giá đơn xin thường trú nhân hoặc nhập cảnh vào nước này của người nhập cư.

Chính quyền của Tổng thống Biden đã chấm dứt chính sách thời Trump hơn một năm trước và hiện đang thay thế nó bằng một quy tắc gánh nặng xã hội mới bổ sung thêm các biện pháp bảo vệ cho người nhập cư. Điều quan trọng là các thành viên cộng đồng phải biết rằng việc sử dụng Medi-Cal, CalFresh và các phúc lợi nhà ở công cộng sẽ không chặn con đường nhập cư của một người.  

"Việc Tổng thống Trump thúc đẩy mở rộng quy tắc gánh nặng xã hội là một cuộc tấn công vô lương tâm vào các cộng đồng nhập cư của chúng ta. Nó được thiết kế có chủ đích để dọa và ngăn chặn người nhập cư tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ.

Tổng thống Biden đã chấm dứt sự cai trị thời Trump hơn một năm trước và hiện đã công bố một quy tắc mới bổ sung các biện pháp bảo vệ người nhập cư.

Khi chúng ta tiếp tục vật lộn với các vấn đề sức khỏe cộng đồng và tình hình kinh tế không chắc chắn, các thành viên cộng đồng cần biết rằng các chương trình y tế, thực phẩm và nhà ở là an toàn để sử dụng và không thể được xem xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội. Những lợi ích cứu sống này không liên quan đến việc người nhập cư có đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân hợp pháp hay công dân Hoa Kỳ hay không. Chúng tôi khuyến khích tất cả những ai cần hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco. Nếu mọi người có thắc mắc về việc các dịch vụ này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của họ như thế nào, hãy liên hệ với Đường dây Tư vấn Miễn phí Trợ giúp Pháp lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554.

Thành phố và Quận San Francisco đã đi đầu trong cuộc chiến bảo vệ người nhập cư - tại tòa án và trong cộng đồng. Chúng tôi rất biết ơn rằng Tổng thống Biden đã đảo ngược hoàn toàn những hành động đáng xấu hổ của Chính quyền Trump.

Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền của tất cả cư dân nhập cư của chúng tôi. San Francisco đã, đang và sẽ luôn là một thành phố Sanctuary đáng tự hào."

Contact Information

Joe Molica
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?