Deputy Director Daniel Kaplan

Daniel Kaplan

Phó Giám đốc Tài chính và Hành chính

Dan lãnh đạo các chức năng hỗ trợ hành chính của Cơ quan, bao gồm Ngân sách và Tài chính, Nhân sự, Công nghệ Thông tin, Hợp đồng, Điều tra và Liêm chính Chương trình, và Quản lý Cơ sở vật chất và Đội tàu.   

Trước khi gia nhập Cơ quan, Dan đã làm việc trong bảy năm với tư cách là Giám đốc Tài chính của Dịch vụ Xã hội Quận Alameda. Trước đó, ông vẫn làm Phó Quản trị viên cho Bộ phận Dịch vụ Người khuyết tật và Cao cấp Oregon và là Giám đốc Dịch vụ Kinh doanh của Sở Y tế Quận Multnomah (Portland, Oregon).  

Dan nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Columbia và bằng Thạc sĩ về Thống kê và Nghiên cứu Hoạt động của NYU. Ông nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Columbia.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?