Trung tâm Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ khác nhau giúp bạn tiếp cận hỗ trợ, an toàn và bảo vệ thực phẩm, phúc lợi cựu chiến binh, chương trình y tế, quản lý hồ sơ và học tập của người lớn.  

  • Địa chỉ: 2 Gough Street, San Francisco, 94103
  • Giờ: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
  • Dịch vụ dịch thuật: Có sẵn theo yêu cầu.
  • Otis Street và McCoppin Street, ID Trạm Dừng: 17870
  • Mission St và 13th Street, ID Trạm Dừng: 15546
  • 150 Otis Street, ID Trạm Dừng: 15835 
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value