IPAC chỉ cung cấp Định hướng Nhà cung cấp Chăm sóc Tại gia, theo lịch hẹn.

Địa chỉ + Liên hệ

  • 77 Phố Otis, San Francisco, 94103
  • Để biết thông tin Định hướng và các cuộc hẹn, hãy gọi (415) 557-6200.

Các Trạm Dừng MUNI Gần Chúng Tôi Nhất

  • Otis Street và McCoppin Street, ID Trạm Dừng: 17870
  • Mission St và 13th Street, ID Trạm Dừng: 15546 
  • 150 Otis Street, ID Trạm Dừng: 15835 
  • Market Street và Gough Street, ID Trạm Dừng: 15672 hoặc 15673 
  • Haight Street và Gough Street, ID Trạm Dừng: 17757 hoặc 14954

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value