Dịch vụ khuyết tật + lão hóa Trung tâm tài nguyên chăm sóc ban ngày bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ khác không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà cả gia đình. Các chương trình của chúng tôi hỗ trợ các cá nhân mắc chứng sa sút trí tuệ cũng như hỗ trợ cho gia đình của họ.

Ai đủ điều kiện

Cư dân San Francisco ở độ tuổi 18+ mắc bệnh Alzheimer hoặc các rối loạn liên quan đến sa sút trí tuệ khác, đặc biệt là ở giai đoạn trung bình đến nặng, những người có nhu cầu chăm sóc và các vấn đề về hành vi có thể gây khó khăn cho việc tham gia vào các chương trình chăm sóc hiện có.

Dịch vụ cung cấp

  • Các hoạt động ban ngày dành cho những người có giai đoạn trung bình đến nặng của bệnh Alzheimer
  • Nhóm hỗ trợ gia đình
  • Nghỉ ngơi cho những người chăm sóc chính của người tham gia
  • Đào tạo cho các chuyên gia và những người khác chăm sóc cho những cá nhân này
  • Giới thiệu người chăm sóc đến các dịch vụ như tư vấn
  • Một số địa điểm cũng có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển đến các chương trình hoạt động ban ngày

Liên Hệ

Tổ chức từ thiện Công giáo

50 Phố Broad, San Francisco, CA 94112(415) 452-3500

Giờ chương trình: 10:00 sáng - 3:00 chiều các ngày
trong tuần Giờ hành chính: 9:30 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần

Tự giúp đỡ người cao tuổi

408 Đại lộ 22, San Francisco, CA 94121
(415) 677-7556
Giờ chương trình: 9:30 sáng - 2:30 chiều các ngày
trong tuần Giờ hành chính: 9:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần

Viện lão hóa

3575 Đại lộ Geary, San Francisco, CA 94118
(415) 750-4111 
www.ioaging.org
Giờ chương trình: 9:30 sáng - 2:30 chiều các ngày
trong tuần Giờ hành chính: 8:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần
 

SteppingStone Mission Creek

930 Đườngsố 4, San Francisco, CA 94158
(415) 974-6784 
www.steppingstonehealth.org
Giờ chương trình: 12:30 - 3:30 chiều các ngày
trong tuần Giờ hành chính: 7:30 sáng - 5:30 chiều các ngày trong tuần

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?