Lịch học SF Connected

Hỗ trợ trực tiếp có sẵn để giúp sinh viên làm quen với các yếu tố cần thiết trên máy tính, chẳng hạn như:

  • Chức năng và hoạt động của máy tính hoặc thiết bị cá nhân
  • Học cách tạo tài khoản email
  • Điều hướng internet
  • Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến hoạt động trực tuyến

Các lớp học cũng có sẵn để giới thiệu cho sinh viên các công cụ xã hội trực tuyến, chẳng hạn như Facebook, Skype và WeChat, cho phép họ kết nối với bạn bè và gia đình gần xa.

Lịch học và địa điểm học (Ngày và giờ có thể thay đổi.)

Đối với các câu hỏi hoặc giúp xác định các lớp học hoặc trung tâm, vui lòng gọi (415) 355-3555.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?