Dịch vụ khuyết tật + lão hóa Chương trình làng

Chương trình Làng là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận giúp người cao tuổi chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ và tạo ra tương lai ưa thích của riêng họ khi họ có các nguồn lực, kết nối, hỗ trợ và khuyến khích mà họ cần.

Chúng tôi cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào một nhóm tình nguyện viên nhiều thế hệ, mạng lưới nhà cung cấp chuyên nghiệp và các chương trình giáo dục và xã hội chủ động. Các hoạt động có thể được tổ chức tại nhà của các thành viên hoặc tại các địa điểm khác nhau trong cộng đồng.Phí thành viên của chúng tôi dựa trên khả năng thanh toán của bạn.

Thông tin thêm

SF Village - phục vụ toàn bộ San Francisco
Xem Sổ tay SF Village
Liên hệ: 3220 Fulton Street, San Francisco, CA 94118 | (415) 387-1375 | info@sfvillage.org sfvillage.org
Giờ hành chính: 9:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần

NEXT Village SF - khu phố cụ thể
Phục vụ North Beach, Telegraph Hill, Polk Gulch, Russian Hill, Northern Waterfront, The Marina, Nob Hill, The Embarcadero, Cow Hollow, Pacific Heights và Financial District.
Liên hệ: 704 Filbert Street, San Francisco, CA 94133 | (415) 888-2868 | info@nextvillagesf.org | nextvillagesf.org
Giờ hành chính: 9:00 sáng - 5:00 chiều các ngày trong tuần

 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?