Quản lý hồ sơ cộng đồng

Quản lý hồ sơ giúp người lớn tuổi, người lớn khuyết tật hoặc người chăm sóc của họ điều phối tất cả các dịch vụ mà họ có thể cần để sống trong nhà hoặc cơ sở chăm sóc của họ.

Ai đủ điều kiện?

Cư dân San Francisco từ 60 tuổi trở lên, hoặc các cá nhân từ 18 đến 59 tuổi đang sống với khuyết tật, có nguy cơ bị thể chế hóa sớm và đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • Suy giảm trong một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như ăn uống, mặc quần áo, chuyển nhượng, tắm rửa, đi vệ sinh và chải chuốt
  • Suy giảm hai hoặc nhiều hoạt động cụ thể của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như uống thuốc, leo cầu thang, di chuyển trong nhà, di chuyển ngoài trời, việc nhà, giặt ủi, mua sắm và việc vặt, chuẩn bị và dọn dẹp bữa ăn, vận chuyển, điện thoại và quản lý tiền bạc
  • Không thể tự quản lý công việc của mình do suy giảm cảm xúc và / hoặc nhận thức
  • Bị suy yếu do một sự kiện hoặc hoàn cảnh quan trọng đã xảy ra trong vòng 12 tháng qua

Dịch vụ cung cấp

  • Đánh giá nhu cầu của khách hàng và phát triển một kế hoạch chăm sóc
  • Ủy quyền, sắp xếp, giám sát và điều phối các dịch vụ
  • Giúp xuất viện từ các cơ sở chăm sóc

Thông tin thêm

Liên hệ với Ban Quản lý Chăm sóc Cộng đồng để giới thiệu khách hàng theo số (415) 355-6700.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?