Gumamit ng CalFresh

Saan magagamit ang mga CalFresh EBT card

  • Mga Grocery: Gamitin ang mapa ng locator para makahanap ng tindahan ng grocery na malapit sa iyo na tumatanggap ng mga EBT card.
  • Mga pagkain sa restaurant: Tingnan ang listahan ng mga kalahok na restaurant na tumatanggap ng mga EBT card. Tandaan: Ang ilang kalahok ay posibleng hindi tumanggap ng mga EBT card sa oras ng iyong pagbisita. Dapat ka munang makipag-ugnayan sa restawran bago pumunta roon. 
  • Mga farmers' market: Mamili sa mga market na tumatanggap ng mga EBT card at nag-aalok ng Market Match.  Tinatapatan ng programang ito ang mga binibili mong pagkain depende sa kung gaano kalaki ang ginagastos mo. 
  • EBT Online: Mag-order ng pagkain online mula sa Amazon, Walmart, at Safeway. 
  • Libreng diaper: Para sa mga pamilyang may CalFresh, Medi-Cal, and CalWORKs na may mga anak na wala pang tatlong taong gulang.
  • Higit pang libre o may diskwentong deal: Para sa mga museo, utility, transportasyon, legal na payo, at higit pa.

Protektahan ang iyong EBT card mula sa mga scam at panloloko

Gamitin ang bagong online na tool, ang ebtEDGE, at sumubok ng iba pang paraan para mapanatiling ligtas ang iyong EBT card mula sa pagnanakaw o panloloko.  
Matuto pa tungkol sa mga proteksyon sa EBT at kung paano hilinging ibigay ulit ang mga ninakaw na benepisyo sa EBT. Tingnan ang flyer ng ebtEDGE para sa higit pang impormasyon.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value