Các buổi đào tạo chống lừa đảo cho người cao tuổi

CÁI GÌ: Tháng Sáu là Tháng Nhận thức về Lạm dụng Người cao tuổi ở California. Mỗi năm, ước tính có khoảng năm triệu người cao tuổi bị lạm dụng, bỏ bê hoặc bóc lột và mất 2,6 tỷ đô la trở lên cho các trò gian lận. Để trao quyền cho người cao tuổi để bảo vệ chống lại những kẻ săn mồi tài chính, một liên minh những người ủng hộ do Sở Dịch vụ Người cao tuổi và Người lớn San Francisco (DAAS) dẫn đầu sẽ tổ chức một loạt các khóa đào tạo chống lừa đảo kéo dài một tuần.

Các khóa đào tạo Hiểu biết, Nhận thức, An toàn, Mạnh mẽ (SASS) sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng Sáu đến Ngày Nhận thức về Lạm dụng Người cao tuổi Thế giới vào ngày 15 tháng Sáu tại các trung tâm cộng đồng trên khắp San Francisco.Các khóa đào tạo sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Tây Ban Nha. Những người tham dự sẽ nhận được một bộ thẻ ghi chú dễ theo dõi mô tả các trò gian lận phổ biến nhắm vào người lớn tuổi — và cách phát hiện và ngăn chặn chúng.

KHI NÀO &; Ở ĐÂU: Ngày 11 đến 15 tháng Sáu, tại các địa điểm trên khắp San Francisco:

  • Thứ Hai, ngày 11 tháng 6, 10:30 sáng – 11:00 sáng: Canon Kip Senior Center, 705 Natoma Street (cung cấp bằng tiếng Anh)
  • Thứ Ba, Tháng Sáu 12, 11:00 am – 11:30 am: Self-Help for the Elderly, South Sunset Center, 2601 40th Avenue (bằng tiếng Quảng Đông)
  • Thứ Ba, ngày 12 tháng Sáu, 12: 30 trưa – 1 giờ chiều: Open House, 65 Laguna Street (tiếng Anh)
  • Thứ Tư, ngày 13 tháng Sáu, 11:00 sáng – 11:30 sáng: Self-Help for the Elderly, Lady Shaw Senior Center, 1483 Mason Street (bằng tiếng Quảng Đông)
  • Thứ Tư, ngày 13 tháng Sáu, 12:30 trưa – 1:00 chiều: OMI Senior Center, 65 Beverly Street (bằng tiếng Quảng Đông)
  • Thứ Năm, ngày 14 tháng Sáu, 11:00 am – 11:30 am: Self-Help for the Elderly, Visitación Valley, 66 Raymond Avenue (bằng tiếng Quảng Đông)
  • Thứ sáu, ngày 15 tháng 6, 10:30 sáng – 11:00 sáng: 30 th Street, Senior Center, 225 30th Street, 3rd Floor, Social Room (bằng tiếng Tây Ban Nha)
  • Thứ Sáu, ngày 15 tháng Sáu, 12:30 trưa – 1:00 chiều: Western Addition Senior Center, 1390 Turk Street (tiếng Anh)

Contact Information

The Department of Aging and Adult Services
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?