Cứu trợ thực phẩm bổ sung cho học sinh trong thời gian đóng cửa trường học do COVID-19

Thông cáo báo chí

San Francisco, CA - Thị trưởng London N. Breed hôm nay thông báo rằng học sinh San Francisco có thể nhận được hàng trăm đô la hỗ trợ dinh dưỡng để giúp ngăn ngừa nạn đói ở trẻ em trong khi các trường học đóng cửa trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Các gia đình có trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường có thể nhận được hỗ trợ bổ sung để mua hàng tạp hóa thông qua Chương trình Chuyển giao Phúc lợi Điện tử Đại dịch (P-EBT) của California.

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco (HSA) và Học khu Thống nhất San Francisco (SFUSD) đang thông báo cho các gia đình về sự sẵn có của phúc lợi khẩn cấp mới này. Trẻ em tham gia vào cả bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường và hỗ trợ phúc lợi công cộng từ HSA sẽ nhận được thẻ P-EBT qua đường bưu điện. Phúc lợi P-EBT không thay thế bất kỳ chương trình bữa ăn khẩn cấp nào ở trường hoặc CalFresh. Trẻ em nhận P-EBT có thể tiếp tục nhận các bữa ăn mang đi miễn phí của SFUSD từ 24 địa điểm trên toàn thành phố.

Các gia đình có trẻ em đủ điều kiện P-EBT nhận trợ cấp CalFresh, Medi-Cal hoặc Chăm sóc Nuôi dưỡng không cần phải nộp đơn xin trợ cấp P-EBT và sẽ nhận được thẻ P-EBT lên đến $365 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Thẻ sẽ được gửi qua đường bưu điện từ Tiểu Bang bắt đầu từ tuần này đến cuối tháng. Các gia đình khác nhận trợ cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nhưng không nhận trợ cấp phúc lợi công cộng sẽ cần phải hoàn thành một đơn đăng ký trực tuyến ngắn, sẽ mở vào ngày 22 tháng Năm. Đối với các gia đình không nhận được thẻ P-EBT qua đường bưu điện, hạn chót nộp đơn là ngày 30 tháng Sáu, 2020.

Thị trưởng Breed cho biết: "Nhiều học sinh San Francisco phụ thuộc vào các bữa ăn họ nhận được ở trường về dinh dưỡng và với đại dịch COVID-19 hiện tại, chúng tôi đã phải tìm những cách khác để đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên trong thành phố của chúng tôi có đủ ăn. " "Sự hỗ trợ này từ tiểu bang sẽ cung cấp an ninh lương thực rất cần thiết cho một số cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi và đi đôi với các chương trình thực phẩm khẩn cấp khác đang được cung cấp bởi Học khu và công việc đang diễn ra của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh để kết nối mọi người với các lợi ích công cộng khác như CalFresh."

Các chương trình bữa ăn học đường đóng một vai trò quan trọng trong dinh dưỡng thời thơ ấu và khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh. Mặc dù quyết định đóng cửa trường học có thể giúp làm chậm sự lây lan của coronavirus, nhưng việc đóng cửa ảnh hưởng không tương xứng đến trẻ em có thu nhập thấp, những người dựa vào các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường để ngăn chặn nạn đói. P-EBT sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của trẻ em dễ bị mất an ninh lương thực nhất. Hơn một nửa số học sinh SFUSD, khoảng 35.000 trẻ em, đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá tại trường.

"Là một khu học chánh, chúng tôi muốn đảm bảo rằng trong thời gian khó khăn này, các gia đình tiếp tục nhận được các nguồn lực mà họ dựa vào," Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Vincent Matthews nói. SFUSD đã cung cấp hơn 800.000 bữa ăn miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên kể từ khi đóng cửa các tòa nhà trường học vào tháng Ba. Tài nguyên bổ sung này cung cấp cứu trợ rất cần thiết cho các gia đình và chúng tôi cam kết đảm bảo các gia đình biết những gì có sẵn cho họ. Không có đứa trẻ nào không có bữa ăn bổ dưỡng".

"Hàng ngàn gia đình ở San Francisco dựa vào các bữa ăn miễn phí ở trường như một cứu cánh để ngăn chặn nạn đói", Trent Rhorer, Giám đốc điều hành của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco cho biết. "Với việc chuyển sang học từ xa trong năm nay, EBT Đại dịch có thể giúp đặt thức ăn lên bàn cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của chúng tôi, những người có nguy cơ bỏ lỡ các bữa ăn bổ dưỡng ở trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các gia đình đang gặp khó khăn về phương tiện đi lại hoặc cha mẹ tiếp tục làm việc và không thể dễ dàng đến các điểm ăn miễn phí.

Bộ Dịch vụ Xã hội California đã xác định được khoảng 3.8 triệu trẻ em có thể đủ điều kiện nhận P-EBT. Lợi ích mới này cung cấp một giải pháp để cung cấp thức ăn cho những học sinh đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường trước đại dịch, cũng như những học sinh mới đủ điều kiện. P-EBT được sử dụng như thẻ ghi nợ để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và các cửa hàng bán lẻ chấp nhận EBT để mua hàng trực tuyến.

Phúc lợi P-EBT có sẵn cho tất cả trẻ em California đủ điều kiện, bất kể tình trạng nhập cư của chúng. P-EBT không giống như CalFresh hoặc tem phiếu thực phẩm. Đây là một chương trình hỗ trợ lương thực khẩn cấp của tiểu bang và tương tự như các lợi ích khác mà các quan chức nhập cư Hoa Kỳ không xem xét cho các mục đích gánh nặng xã hội.

Để biết thêm thông tin về P-EBT ở San Francisco, hãy truy cập sfhsa.org/p-ebt hoặc gọi 311. Các gia đình SFUSD có thể liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng Sinh viên nếu có thắc mắc bằng cách gửi email cho SchoolLunch@sfusd.edu hoặc bằng cách gọi (415) 749-3604.

Để đăng ký P-EBT trực tuyến bắt đầu từ ngày 22 tháng Năm, 2020, hãy truy cập https://ca.p-ebt.org/

Để biết thêm thông tin về nguồn thực phẩm, Đơn vị Nuôi dưỡng của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp đã ra mắt một trang web công khai tại sf.gov/get-food-resources311 tài nguyên để giúp mọi người điều hướng các lựa chọn thực phẩm của họ, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và lợi ích công cộng.

###

Contact Information

Mayor’s Office of Communications
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value