Lời mời cung cấp đầu vào: Mô hình dịch vụ khẩn cấp mới cho thanh thiếu niên được nuôi dưỡng

Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Quận San Francisco đang tìm kiếm phản hồi từ các bên liên quan về một mô hình mới cho các dịch vụ khẩn cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên được nuôi dưỡng có nhu cầu hành vi chuyên sâu.Những thanh thiếu niên này, vì ảnh hưởng của lạm dụng và bỏ bê, có các vấn đề và chấn thương phức tạp, chẳng hạn như đốt lửa, tấn công, hành vi phạm tội tình dục, bóc lột tình dục thương mại và chậm phát triển, đòi hỏi phải hỗ trợ và dịch vụ hành vi chuyên sâu.

Lời mời này được xây dựng dựa trên Cải cách Chăm sóc Liên tục (CCR) được nêu trong Dự luật Quốc hội 403. Được Thống đốc Brown ký vào năm 2015, AB 403 được xây dựng dựa trên nhiều năm thay đổi chính sách để cải thiện kết quả cho thanh thiếu niên trong chăm sóc nuôi dưỡng bằng cách kêu gọi cải cách toàn diện các lựa chọn sắp xếp và điều trị cho những thanh thiếu niên này.Một nguyên tắc hướng dẫn của CCR dựa trên nghiên cứu cho thấy chăm sóc gia đình là điều cần thiết cho trẻ em nuôi dưỡng để phát triển thành công và cải thiện kết quả. CCR là cơ hội để tạo ra những thay đổi lâu dài trong hệ thống Phúc lợi Trẻ em của chúng ta.

Cuộc họp sẽ được tổ chức vào Thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018 từ 2:00 - 4:00 chiều tại Thính phòng Born nằm ở 170 Otis Street, San Francisco. Không cần phải trả lời lời mời này. Tất cả đều được khuyến khích tham dự, vì sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng đối với bất kỳ quá trình chuyển đổi hệ thống được đề xuất nào và cải thiện kết quả cho thanh thiếu niên nuôi dưỡng ở San Francisco.

Cuộc họp là một phần của quá trình phát triển giá thầu cạnh tranh trong tương lai; tuy nhiên, không có chi tiết nào liên quan đến bất kỳ Yêu cầu Đề xuất (RFP) sắp tới nào sẽ được thảo luận tại cuộc họp vào ngày 11 tháng Sáu. Thay vào đó, sẽ có một bài thuyết trình cung cấp nền tảng về CCR, các mô hình dịch vụ khẩn cấp khác và những thay đổi ảnh hưởng đến Trung tâm sắp xếp trẻ em ở San Francisco. Sẽ có thời gian dành cho động não và câu hỏi.

Biên bản cuộc họp sẽ có sẵn vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 2018.

Contact Information

Johanna Gendelman
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value