San Francisco Chuẩn Bị Thực Thi Luật Mới về Quyền Bảo Hộ để Giúp Những Người Đang Vật Lộn với Chứng Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện Nghiêm Trọng

San Francisco, CA - Thị trưởng London N. Breed hôm nay thông báo rằng San Francisco sẽ sẵn sàng vào đầu tháng Giêng để vận hành Dự luật Thượng viện 43, một sự thay đổi trong luật bảo quản sức khỏe tâm thần của Tiểu bang mở rộng các yêu cầu đủ điều kiện để buộc những người đang vật lộn với chứng rối loạn sử dụng chất kích thích nghiêm trọng nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ cần.


Được Thống đốc Newsom ký vào tháng 10 năm ngoái, SB 43 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ngay sau khi dự luật được ký thành luật, Thị trưởng Breed đã ban hành Chỉ thị Hành pháp cho các Sở Thành phố để đảm bảo rằng San Francisco đã sẵn sàng thực hiện chính sách mới này vào đầu tháng Giêng.
Dự luật Thượng viện 43 mở rộng luật bảo quản Lanterman–Petris–Short (LPS) của California bằng cách cập nhật các tiêu chí để xác định xem một người có bị "tàn tật nặng" hay không, tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện bảo quản LPS.

SB43 mở rộng định nghĩa về Khuyết tật nặng theo hai cách quan trọng:

  • Luật pháp cung cấp cơ sở pháp lý để bảo tồn những cá nhân bị Khuyết tật nặng do tác động của rối loạn sử dụng chất gây nghiện nghiêm trọng. Điều này bổ sung vào định nghĩa hiện tại chỉ cho phép bảo quản dựa trên bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc nghiện rượu mãn tính.
  • Định nghĩa mở rộng bổ sung không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết và / hoặc an toàn cá nhân vào định nghĩa hiện tại về thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn có liên quan đến bệnh tâm thần hoặc rối loạn sử dụng chất kích thích của họ.

Điều này sẽ giải quyết tình huống cấp cứu tâm thần liên quan đến việc sử dụng nhiều chất (ví dụ: methamphetamine và opioid, bao gồm fentanyl).

Chỉ thị Điều hành của Thị trưởng Breed phối hợp và chỉ đạo các phòng ban, bao gồm Sở Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS), Văn phòng Luật sư Thành phố và Sở Y tế Công cộng San Francisco (SFDPH) để thực hiện SB 43. Lệnh Hành pháp cung cấp sự giám sát và phối hợp, đặt ra các mốc thời gian thực hiện và yêu cầu các phòng ban đào tạo nhân viên về định nghĩa mở rộng về khuyết tật nặng với quy trình làm việc hợp tác được cải thiện.  

Các Sở đang chuẩn bị để luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Vào thời điểm đó, Người Bảo Quản Công Cộng sẽ bắt đầu nhận được sự giới thiệu theo các tiêu chí mới được thiết lập bởi SB 43. Nếu được coi là đủ điều kiện sau khi đánh giá, Người bảo quản công cộng sẽ nộp đơn yêu cầu tòa án bảo tồn những cá nhân đó. Để biết thêm thông tin về SB 43 và việc thực hiện nó ở San Francisco, hãy truy cập liên kết này.  

"Mọi người đang phải vật lộn với việc sử dụng chất kích thích nghiêm trọng và những thách thức về sức khỏe tâm thần trong Thành phố của chúng tôi đến mức họ không thể tự giúp mình. Khi chúng ta có cơ hội đưa ra một giải pháp mới, chúng ta phải làm việc nhanh chóng để làm mọi thứ có thể để thực hiện nó", Thị trưởng Breed nói. "Bảo quản là một quá trình pháp lý phức tạp và lâu dài, đó là lý do tại sao việc di chuyển nhanh chóng để đưa các mảnh vào vị trí là bắt buộc. Tôi muốn cảm ơn các nhân viên tại các cơ quan khác nhau của Thành phố, những người đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng, đến tháng Giêng, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu giúp đỡ mọi người và thay đổi cuộc sống.

Là một phần của quá trình bảo quản, Tòa án Tối cao chỉ định một người bảo quản công cộng để cho phép điều trị tâm thần cho một người đáp ứng định nghĩa pháp lý về khuyết tật nghiêm trọng. Nếu Tòa án xác định một người đáp ứng các tiêu chí, họ có thể được đặt dưới quyền bảo quản trong tối đa một năm và quyền bảo quản có thể được gia hạn hàng năm nếu cá nhân đó tiếp tục đáp ứng các tiêu chí. Chỉ có bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học lâm sàng mới có thể giới thiệu để bảo quản và chỉ có Người bảo quản công cộng mới có thể nộp đơn yêu cầu. Sau khi bổ nhiệm, Người bảo quản làm việc với các phòng ban khác của Thành phố để đảm bảo những người bảo tồn được điều trị thích hợp.    

"Bảo quản là sự can thiệp của phương sách cuối cùng. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác Thành phố của chúng tôi để thực hiện việc mở rộng SB 43, nó sẽ giúp ích cho những người cần nó nhất, " Kelly Dearman, Giám đốc Điều hành của Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi cho biết. " "Mặc dù SB 43 không thay đổi các thủ tục bảo quản hiện có, nhưng nó sẽ cho phép chúng tôi giúp đỡ những người không thể cung cấp các nhu cầu cơ bản của họ về thực phẩm, quần áo, chỗ ở, an toàn cá nhân hoặc chăm sóc y tế cần thiết do rối loạn sử dụng chất kích thích nghiêm trọng và / hoặc rối loạn sức khỏe tâm thần."

"Bộ Y tế Công cộng tiếp tục mở rộng danh mục các lựa chọn điều trị cho những người có nhu cầu đồng thời cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm can thiệp sớm, ứng phó khủng hoảng, cũng như chăm sóc nội trú và ngoại trú", Giám đốc Y tế, Tiến sĩ Grant Colfax cho biết. "SB 43 cung cấp cho chúng tôi một cơ hội khác trong hệ thống chăm sóc và hỗ trợ lớn hơn của chúng tôi để giúp đỡ những người có nhu cầu sức khỏe hành vi cấp tính nhất."

"Định nghĩa trước đây về khuyết tật nghiêm trọng được viết vào những năm 1970. Những thách thức xã hội ngày nay khác với 50 năm trước, " Luật sư thành phố David Chiu nói. " "Tôi tự hào về công việc mà các luật sư của chúng tôi đã làm để định hình và ủng hộ việc mở rộng luật tiểu bang này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng của mình trong việc đảm bảo SB 43 được thực hiện hiệu quả tại San Francisco."

Trong vài năm qua, Thị trưởng Breed đã ủng hộ một loạt các cải cách bảo quản trên toàn tiểu bang, hợp tác chặt chẽ với Thượng nghị sĩ Tiểu bang Scott Wiener và các nhà lãnh đạo Tiểu bang và Thành phố khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Tiểu bang Susan Talamantes Eggman, để thông qua và thực hiện thành công các cải tiến quy trình bảo quản sức khỏe tâm thần.  

 

###

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value