Địa điểm này là văn phòng quản lý của Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi ( DAS) và là địa điểm tổ chức các khóa đào tạo và cuộc họp theo lịch trình cho những người tham gia chương trình DAS.

Địa điểm và giờ làm việc
1650 Mission Street (khu vực tiếp tân, tầng 5)
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên hệ với DAS (
415) 355-3555

Chi tiết cuộc hẹn

  • Các cuộc hẹn là bắt buộc đối với tất cả những người tham gia chương trình DAS.
  • Đối với các dịch vụ đi bộ, hãy truy cập Trung tâm Tài nguyên và Lợi ích DAS tại 2 Gough Street.

Bản dịch
có sẵn theo yêu cầu

MUNI dừng lại gần chúng tôi nhất

  • Đường Otis và McCoppin, ID dừng: 17870
  • Mission St và 13th Streets,, ID dừng: 15546
  • 150 Otis Street, ID dừng: 15835
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value