Human Resources Director Anna Pineda

Anna Pineda

Phó Giám đốc, Hỗ trợ Kinh tế &; Tự túc

Là Phó Giám đốc Hỗ trợ Kinh tế &; Tự túc (ESSS), Anna Pineda mang lại nhiều kinh nghiệm cho vai trò trong dịch vụ khách hàng trực tiếp, quản lý thay đổi và triển khai công nghệ.

Hành trình của Anna với Cơ quan bắt đầu cách đây 30 năm, với tư cách là Nhân viên Đủ điều kiện CalFresh. Gần đây hơn, cô từng là Giám đốc Dịch vụ Việc làm và Đủ điều kiện cho Sở Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Quận Solano, sau đó cô làm Giám đốc Bộ phận CalWIN cho Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh của Hạt Contra Costa. Cô trở lại SFHSA vào năm 2013.

Trong vai trò là Giám đốc Chương trình CalWORKs, Anna đã lãnh đạo việc phát triển chương trình, quản lý hiệu suất và cải tiến quy trình về tính đủ điều kiện, phúc lợi để làm việc và các chương trình phụ trợ khác. Cô cũng đã đại diện cho San Francisco trong các cuộc triệu tập cấp tiểu bang và các bên liên quan, cũng như phục vụ với tư cách là liên lạc viên của CalWORKs cho San Francisco.

Anna có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành Hành chính công. Niềm đam mê mang lại giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của người khác là điều khiến cô làm việc trong các dịch vụ xã hội. Anna rất vui mừng được ở trong một quận cam kết cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ và bảo vệ người dân San Franciscans.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value