Cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành SB43

2024-03-29

Thành Phố Triển Khai Chương Trình Hỗ Trợ Khai Thuế Miễn Phí và Chương Trình Tín Dụng Thuế tại Các Địa Điểm cũng như Bố Trí Các Địa Điểm để Trợ Giúp Hàng Nghìn Cư Dân

2024-01-29

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Ban Chấp hành SB43 Tháng Một 29

2024-01-26

Việc Cắt Giảm Ngân Sách Tiểu Bang và Địa Phương Sẽ Tác Động Tiêu Cực đến Những Cư Dân San Francisco Đang Vật Lộn Kiếm Sống

2024-01-25

San Francisco Chuẩn Bị Thực Thi Luật Mới về Quyền Bảo Hộ để Giúp Những Người Đang Vật Lộn với Chứng Rối Loạn Do Sử Dụng Chất Gây Nghiện Nghiêm Trọng

2023-12-07

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Điều hành SB43

2023-12-06

Thị trưởng Breed đưa ra sáng kiến điều trị vào tháng 3 năm 2024

2023-10-17

Thành phố khởi động chương trình thí điểm thu nhập đảm bảo mới cho cựu thanh niên được nuôi dưỡng

2023-10-16

Thị trưởng Breed ban hành chỉ thị hành pháp để thực hiện luật bảo quản mới của tiểu bang

2023-10-10

San Francisco chuẩn bị cho khả năng đóng cửa chính phủ liên bang

2023-09-29
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value