Hành động nhanh chóng để bảo vệ phúc lợi EBT của quý vị và báo cáo lừa đảo và trộm cắp

 • Thay đổi mã PIN EBT của quý vị hàng tháng bằng cách gọi (877) 328-9677 ( 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần).  Tốt nhất là thay đổi mã PIN của bạn vào ngày trước khi khoản thanh toán hàng tháng của bạn được thêm vào thẻ của bạn.  Để tìm ngày thanh toán hàng tháng của quý vị, hãy xem chữ số cuối cùng của số hồ sơ bên dưới tên quý vị trên thẻ EBT của quý vị.
 • Kiểm tra số dư EBT của quý vị hàng tuần bằng cách gọi (877) 328-9677 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần). Kiểm tra các khoản phí lạ.
 • Che bàn phím khi nhập mã PIN của bạn bằng cách sử dụng tay rảnh để che chắn mã PIN của bạn khỏi người khác hoặc máy ảnh.
 • Không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân, số thẻ EBT hoặc mã PIN của quý vị vì bất kỳ lý do gì.

Cảnh giác với những trò gian lận để lấy thông tin cá nhân, số thẻ EBT và mã PIN của bạn.
KHÔNG trả lời các đề nghị bao gồm:

 • "Điện thoại di động miễn phí của chính phủ" hoặc "thẻ quà tặng miễn phí".
 • Một "kế hoạch bảo vệ" từ một công ty nói rằng họ là một phần của chương trình nhà nước.  
 • Một cảnh báo từ "công dân quan tâm" về bảo mật thẻ EBT với một số để gọi có vẻ chính thức.
 • Tin nhắn văn bản hoặc email yêu cầu thông tin EBT cá nhân của quý vị.

Báo cáo lừa đảo hoặc trộm cắp EBT và yêu cầu hoàn trả

 • Báo cáo thẻ EBT bị mất hoặc bị đánh cắp: Gọi (877) 328-9677 ( 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần) để thay thế thẻ.
 • Nộp đơn xin trả nợ: Gọi cho Chương trình đã phát hành thẻ EBT của bạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày phạm tội để đủ điều kiện trả nợ. 
  - CalFresh(415) 558-4700
  - CalWORKs và Hỗ Trợ Tiền Mặt Tị Nạn (415) 557-5100
  - Chương trình Hỗ trợ Tiền mặt cho Người nhập cư (CAPI) (415) 558-4700

  - Chương trình Hỗ trợ Người lớn của Quận (CAAP) (415) 558-2227 

Tìm hiểu thêm từ video và tờ rơi

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?